POLIFOSKA

Po zbiorze roślin na polu pozostają resztki pożniwne, które stanowią cenne źródło pierwiastków dla rośliny następczej oraz dostarczają wartościową materię organiczną. W jaki sposób przyspieszyć tempo ich mineralizacji?

Jaka dawka azotu?

Aby zawęzić zakres C:N, dość często spotykaną praktyką jest stosowanie dodatkowego nawożenia azotem. Najczęściej stosuje się go w dawce od 5‑10 kg azotu na każdą tonę przyorywanej słomy, co w przypadku 5 ton uzyskanego surowca stanowić powinno dawkę około 25- 50 kg N/ha.

i jaki nawóz?

Najlepiej jeśli mamy dostęp do nawozów naturalnych tj. gnojowica czy gnojówka, w dawce 10‑20 m3/ha. Jest to jednak dość problematyczne, ponieważ coraz mniej jest gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Zatem sięgamy po nawozy mineralne. Dobrze jeśli skorzystamy z nawozów zawierających po części azot w formie amidowej tj. RSM. W praktyce najczęściej stosowane są saletry amonowe, saletrzaki itp. wysiewane na resztki pożniwne przed orką.

Z azotu na słomę możemy zrezygnować gdy …

… zastosowaliśmy po zbiorze wapno. Taki krok jest doskonałym rozwiązaniem, aby przyspieszyć mineralizację słomy. Na rynku dostępne są także preparaty przyspieszające proces rozkładu resztek pożniwnych, których zastosowanie sprawia, że nawet w warunkach suszy rozkład jest efektywniejszy. Ponadto, przyczyniają się one do aktywności mikrobiologicznej gleby i poprawiają zawartość próchnicy.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl