POLIFOSKA

Siew jęczmienia ozimego tuż tuż. Wybór odmiany do siewu może być trudny, zwłaszcza, że w Krajowym Rejestrze odmian mamy do dyspozycji aż 40 kreacji tego gatunku. W celu ułatwienia wyboru możemy sięgnąć do Listy Odmian Zalecanych do uprawy w danym województwie, która co roku opracowywana jest przez COBORU dla każdego z województw.

Odmiany polecane w danym województwie

Przy wyborze odmiany oczywiście powinniśmy sugerować się swoim rejonem, w którym uprawiamy jęczmień ozimy i przeanalizować kreacje znajdujące się na Liście Odmian Zalecanych (LOZ) i są rekomendowane do uprawy w danych warunkach siedliskowych.

 1. Dolnośląskie: Jakubus, KWS Kosmos, KWS Astaire, KWS Higgings
 2. Kujawsko-pomorskie: Jakubus, KWS Kosmos, Quadriga, SU Jule, KWS Flemming*
 3. Lubelskie: Jakubus, Zenek, Quadriga, Kaylin
 4. Lubuskie: Jakubus, Zenek, KWS Astaire, KWS Higgings, Mirabelle, Zita
 5. Łódzkie: Jakubus, KWS Kosmos,  KWS Astaire, Mirabelle, Zita, SU Lautine*
 6. Małopolskie: KWS Kosmos, KWS Higgings, Zita, Quadriga
 7. Mazowieckie: Jakubus, KWS Astaire, Mirabelle, Titus, Zita
 8. Opolskie: Jakubus, KWS Kosmos, Zenek, KWS Higgings, Zita, SU Lautine*, KWS Flemming*
 9. Podkarpackie:Jakubus, KWS Kosmos,Zenek,KWS Astaire, Quadriga, SU Jule
 10. Podlaskie: Jakubus, Mirabelle, SU Jule
 11. Pomorskie: Jakubus, KWS Kosmos, Mirabelle, SU Jule
 12. Śląskie:Jakubus, KWS Kosmos, Zenek, KWS Higgings, Zita,  Yukon, Melia*, SU Lautine*
 13. Świętokrzyskie: brak
 14. Warmińsko-mazurskie: Jakubus, Zenek, Quadriga, Mirabelle, SU Jule
 15. Wielkopolskie: Jakubus, Zenek, Kaylin, KWS Higgings, KWS Astaire, Yukon
 16. Zachodniopomorskie: Jakubus, KWS Kosmos, KWS Astaire, KWS Higgings, Zenek

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl