POLIFOSKA

Niewłaściwa ochrona rzepaku przed samosiewami zbóż i chwastami jednoliściennymi może prowadzić do znacznej utraty plonu, dlatego aby temu zapobiec należy zwalczyć je już wczesną jesienią.

Im wcześniej zwalczymy chwasty tym zabieg będzie skuteczniejszy
Najczęstszym przedplonem dla rzepaku ozimego są zboża, co oznacza duże nasilenie występowania samosiewów zbóż na plantacji rzepaku. Likwidacja zachwaszczenia pól rzepaczanych samosiewami oraz chwastami jednoliściennymi we wczesnych fazach rozwojowych (od trzeciego liścia do końca fazy krzewienia) pozwoli młodym roślinom lepiej się ukorzenić, stworzyć silną rozetę i i odpowiednio nisko osadzić szyjkę korzeniową, co z kolei zwiększy ich odporność na niską temperaturę. Tym samym już na początku wegetacji młode rośliny rzepaku będą miały możliwość prawidłowego rozwoju w okresie jesiennym oraz bezpiecznego przezimowania, gdyż „zagłuszony” przez chwasty, czy samosiewy rzepak pomimo wysokiej zimotrwałości odmiany, będzie zdecydowanie gorzej zimował. Samosiewy zbóż dodatkowo będą pobierały składniki pokarmowe, które wprowadziliśmy do gleby przed siewem rzepaku w nawozach wieloskładnikowych tj. POLIFOSKA ®5, POLIFOSKA® 6, POLIFOSKA ®PETROPLON, POLIDAP®, POLIFOSKA® KRZEM, POLIFOSKA® TYTAN.

Pamiętajmy, że im dłużej będziemy zwlekać z wykonaniem zabiegu herbicydowego tym będzie on mniej skuteczny i może zajść potrzeba stosowania wyższych dawek preparatów. Wiosenne odchwaszczanie rzepaku może mieć jedynie charakter interwencyjny, gdy z różnych przyczyn chwasty nie zostały zniszczone jesienią.

Dawki dzielone graminicydów = większa skuteczność

Koniecznym elementem jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku są graminicydy, czyli herbicydy skutecznie niszczące chwasty z rodziny traw, szczególnie samosiewy zbóż, perzu, miotły zbożowej i coraz częściej występującego na polach wyczyńca polnego.

Zabieg zwalczania chwastów jednoliściennych oraz samosiewów zbóż zazwyczaj wykonywany jest w okresie jesiennym tylko raz, jednak bardziej skuteczniejsze okazują się być zabiegi dzielone (najlepiej dwie). Takie stosowanie graminicydów jesienią polecane jest ze względu na wydłużony okres kiełkowania zbóż, które potrafią „wychodzić” nawet przez kilka tygodni, zwłaszcza przy ciepłej i wilgotnej pogodzie. Stąd jeden zabieg może się okazać niewystarczający. Poleca się, aby graminicydy stosować oddzielnie, tzn. nie w mieszaninie zbiornikowej z innymi herbicydami stosownymi w rzepaku.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl