POLIFOSKA

Odpowiednie zaopatrzenie roślin rzepaku w siarkę wpływa na właściwe wykorzystanie innych składników pokarmowych, zwłaszcza plonotwórczego azotu. Siarka jest także pierwiastkiem budulcowym białka, wpływającym w znacznym stopniu na jakość plonu.


Siarka wspomaga działanie azotu

 Rzepak należy do roślin siarkolubnych. Przyjmuje się, że jego zapotrzebowanie na ten pierwiastek wynosi średnio 16‑20 kg S na 1 tonę nasion (w tym plon uboczny). Rośliny rzepaku pobierają siarkę w ilości 15 dawki pobranego azotu. Taką ilość siarki rośliny są w stanie pobrać jedynie poprzez system korzeniowy. Nie jest możliwe prawidłowe działanie plonotwórcze azotu bez dobrego zaopatrzenia roślin rzepaku w siarkę, gdyż jej niedobór lub zbyt późna aplikacja prowadzi do słabszego wykorzystania tego pierwiastka. Ponadto, siarka w rzepaku wpływa na odporność roślin na stresy biotyczne tj. choroby oraz szkodniki, syntezę ligniny oraz jakość produktów roślinnych. Dlatego nie można dopuszczać, aby rośliny rzepaku nie miały możliwości pobrania wystarczającej ilości siarki z gleby w okresach krytycznych zapotrzebowania na ten pierwiastek, czyli od fazy formowania łodygi do początku zawiązywania łuszczyn. Nie mniej jednak rośliny rzepaku wykazują zapotrzebowanie na ten pierwiastek w trakcie całego sezonu wegetacyjnego, dlatego ważna jest jego wczesna aplikacja.

Niedobór siarki można mylnie ocenić

Pierwsze objawy niedoboru siarki występują w postaci marmurkowatej chlorozy międzynaczyniowej na młodszych w pełni rozwiniętych liściach, natomiast azotu i magnezu na starszych. W ten sposób możemy odróżnić niedobory tych pierwiastków, które są często ze sobą mylone. Ponadto, w przypadku niedoboru magnezu żółknięcie blaszek liściowych i chloroza postępuje od środka na zewnątrz, a nie odwrotnie.

Dostępna dla roślin siarka

Dobre zaopatrzenie w siarkę roślin rzepaku jest warunkiem efektywnego wykorzystania wysokich dawek azotu. Nie powinniśmy dopuszczać do wystąpienia niedoborów siarki i część tego składnika należy podać doglebowo jeszcze przed siewem nasion oraz w okresie wczesnowiosennym (tuż po ruszeniu wegetacji) stosując nawozy wieloskładnikowe zawierające bardzo dobrze rozpuszczalną i przyswajalną siarkę takie jak POLIFOSKA®21, POLIFOSKA®START. Rośliny siarkolubne takie jak rzepak ozimy potrzebują siarki najczęściej do 50 kg S/ha. Dodatkowe nawożenie rzepaku siarką wczesną wiosną, zaleca się wykonać przede wszystkim z tego powodu, że przez zimę zostaje ona wymywana z gleby. Aplikacja nawozów doglebowych zawierających siarkę jest dużo bardziej opłacalna niż aplikacja dolistna, która pokrywa zapotrzebowanie roślin na siarkę tylko w małej części.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl