POLIFOSKA

Łyżeczkowato, bądź lejkowato zwinięte liście rzepaku ozimego, które możemy spotkać na plantacjach oznaczają niedobór molibdenu. Pierwiastek ten jest ważny dla roślin, ponieważ zwiększa ich odporność na chłody, co jest bardzo istotne dla prawidłowego przezimowania rzepaku.

Deficyt molibdenu

…w rzepaku ozimym można rozpoznać po pofałdowanych, zniekształconych liściach o łyżeczkowanym lub lejkowatym kształcie i białym przebarwieniu nerwu głównego. W późniejszym czasie charakterystycznymi objawami jest również obumieranie stożków wzrostu, opadanie i niedorozwój kwiatów oraz słaby wzrost korzeni. Niedobór molibdenu na roślinach uwidacznia się najczęściej na lekkich, kwaśnych glebach, w których występuje w formach trudno dostępnych, poza tym z gleb lekkich jest łatwiej wymywany. Warunki niesprzyjające do pobierania tego pierwiastka mają również miejsce w przypadku stosowania zbyt dużych dawek nawozów mineralnych. Dlatego ważne jest prawidłowo zbilansowane nawożenie nawozami wieloskładnikowymi tj. POLIFOSKA® PLUS, POLIFOSKA® KRZEM, POLIFOSKA® TYTAN, POLIFOSKA® START, POLIFOSKA® 6, POLIFOSKA® 8.

Molibden można dostarczyć roślinom jesienią i wiosną

Dobre zaopatrzenie roślin rzepaku w molibden poza zwiększeniem ich mrozoodporności ma również wpływ na wysokość i jakość plonu, odporność roślin na choroby, a także na suszę. Rośliny prawidłowo odżywione tym pierwiastkiem w okresach niedoboru wody lepiej rosną dając wyższe plony, co wiąże się ze wzrostem systemu korzeniowego, który umożliwia roślinie pobieranie wody z głębszych warstw gleby. W przypadku stwierdzenia symptomów niedoboru molibdenu należy zastosować nawóz dolistny, który szybko zaspokaja zapotrzebowanie rzepaku na ten pierwiastek. Rzepak ozimy pobiera do 8 g/ha molibdenu z plonem głównym i pobocznym. Zaleca się nawożenie rzepaku molibdenem w ilości 0,1 l/ha w fazie 4‑8 liści rzepaku. Taką samą ilość można zastosować ponownie wiosną.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl