POLIFOSKA

Stałe nawozy naturalne, jak np. obornik, na trwałych użytkach zielonych i uprawach wieloletnich można stosować do końca listopada, jednak na gruntach ornych czas ten został skrócony o miesiąc, co w niektórych przypadkach przysparza wielu problemów. Jednak warto wiedzieć, że są od tych wytycznych pewne odstępstwa.

Przypominamy, że ostatnim dniem stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych tj. obornik i pomiot jest ostatni dzień października, natomiast jeśli chodzi o uprawy wieloletnie, trwałe oraz trwałe użytki zielone termin ten jest dłuższy - do 30 listopada (przy czym gnojowicę na tych uprawach stosujemy tylko do 31 października). Natomiast wylewanie gnojowicy na gruntach ornych jest już zależne od rejonu Polski, lecz nie później niż do 25 października.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych do 30 listopada

Uelastycznione przepisy dają możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych na polach do 30.11, ale dotyczy to sytuacji, kiedy :

- w danym roku wystąpiły niekorzystne warunki pogodowe – np. nadmierne uwilgotnienie gleby, bądź wystąpiła susza i rolnik nie mógł dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

- uprawa zakładana jest jesienią po późno zbieranych przedplonach np. buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni. Przy czym  należy pamiętać, że dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. W takim przypadku należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl