POLIFOSKA

Nawozy naturalne i organiczne działają kompleksowo na glebę, podnoszą żyzność poprzez wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.   

Próchnica  

Po wprowadzeniu nawozów naturalnych (obornik, gnojowica) i organicznych (kompost) stanowiących najwartościowsze źródło materii organicznej powstaje próchnica - podstawowy wskaźnik żyzności i produkcyjności gleby, która jest ważna w procesie tworzenia struktury gruzełkowatej. Działa jako lepiszcze strukturotwórcze, powodując sklejanie elementarnych cząstek w większe cząsteczki. Gruzełki tworzą luźne gąbczaste kompleksy, które dzięki porowatej strukturze wchłaniają wodę i substancje odżywcze, a ziemia jest lepiej natleniona. Struktura gruzełkowata gleby zapewnia sprawność warstwy ornej czyli stwarza korzystne warunki do kiełkowania nasion i prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego roślin.

Deficyt próchnicy w glebie

Skutkiem obniżenia zasobów próchnicy w glebie jest degradacja gleby wyrażająca się szeregiem niekorzystnych zmian we właściwościach fizycznych (np. struktura gleby), chemicznych (odczyn i zasobność w przyswajalne formy składników pokarmowych)  i biologicznych (zawartość próchnicy i aktywność mikroorganizmów).

Wpływ uprawianych roślin i stosowanych nawozów naturalnych oraz słomy na żyzność gleby wyrażają współczynniki reprodukcji i degradacji glebowej materii organicznej.

Roślina lub nawóz organiczny

Jednostka

Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) dla gleb

lekkie

średnie

ciężkie

czarne ziemie

okopowe

1 ha

- 1,26

- 1,40

- 1,54

- 1,02

kukurydza

1 ha

- 1,12

- 1,15

- 1,22

- 0,91

zboża, oleiste

1 ha

- 0,49

- 0,53

- 0,56

- 0,38

strączkowe

1 ha

+ 0,32

+ 0,35

+ 0,38

+ 0,38

trawy w polu

1 ha

+ 0,95

+ 1,05

+ 1,16

+ 1,16

motylkowe, mieszanki

1 ha

+ 1,89

+ 1,96

+ 2,10

+ 2,10

obornik

10 t

+ 0,70

     

gnojowica

10 t

+ 0,28

     

słoma

10 t

+ 1,80

     

liście buraka

10 t

+ 1,4

     

Źródło: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, MRiRW i MŚ, 2002

Współczynniki reprodukcji (+) i degradacji (-) umożliwiają sporządzenie bilansu substancji organicznej w gospodarstwie dla przyjętego planu uprawy i nawożenia oraz jego modyfikację w przypadku ujemnego salda poprzez zastosowanie dodatkowego źródła substancji organicznej.

W płodozmianach bez uprawy roślin o dodatnim współczynniku reprodukcji glebowej materii organicznej jedynym sposobem na utrzymanie żyzności gleby (zawartości próchnicy) jest traktowanie plonów ubocznych jako nawozów organicznych oraz stosowanie nawozów naturalnych jak obornik czy gnojowica.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl