POLIFOSKA

Rzetelność wyników analiz gleby zależy od tego jak zostaną sporządzone próbki glebowe. Jak zatem prawidłowo pobrać glebę, i jakich błędów należy unikać pobierając materiał do badań?

Z uwagi na to, że jedna próbka ogólna składa się z 20 pierwotnych, zaleca się je pobrać wg poniższych schematów oraz stosując się do poniższych zaleceń.

schemat

  1. Jeśli pobieramy ze świeżo zaoranej roli, w miejscu pobrania próbki, glebę najpierw należy przydeptać.
  2. Laskę glebową zawsze ustawiamy pionowo do powierzchni gleby, wciskamy do oporu na wysokość poprzeczki ograniczającej,  a następnie wykonujemy pełny obrót i wyjmujemy laskę.
  3. Pobraną glebę zeskrobujemy nożem lub specjalnym piórem z wgłębienia laski do przygotowanego pojemnika lub wiadra.
  4. Po pobraniu około 20 próbek całość mieszamy i przesypujemy do przygotowanego woreczka bądź kartonika, tworząc 0,5 kg próbkę ogólną.

Należy szczególnie zadbać, aby oznaczenia zawarte na opakowaniach próbek były zgodne z tymi na szkicu pola.

Z których miejsc nie pobieramy prób?

Powinniśmy unikać pobierania gleby z obrzeży pól do 5m, w miejscach po stogach, kopcach, w rowach, kretowiskach i bruzdach, a także w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach.

Gdzie zbadają nasze próby?

Przygotowane do badań próbki gleby należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub przekazać pracownikowi terenowemu najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej lub dostarczyć do laboratorium ODR. Koszt 1 analizy glebowej na zawartość i przyswajalność związków fosforu, potasu i magnezu oraz odczyn gleby jest niewielki i wynosi około 13 zł.

Otrzymane wyniki…

… możemy omówić z naszym doradcą rolnym, bądź poprosić o interpretację w Stacji. Jeśli po przeanalizowaniu wyników stwierdzimy, że odczyn gleby jest w normie, czyli jest lekko kwaśny lub obojętny, nie ma powodów do zmartwień, gdyż taki odczyn warunkuje dostępność dla roślin wszystkich składników pokarmowych. Nawet jeśli zasobność w fosfor lub potas jest na poziomie niskim wówczas wystarczy aplikacja wieloskładnikowych nawozów tj. POLIFOSKA KRZEM, POLIFOSKA TYTAN, POLIFOSKA 6, POLIFOSKA 8 lub POLIDAP w odpowiedniej dawce. Najgorszy scenariusz to taki, gdy okaże się, że odczyn gleby jest kwaśny i bardzo kwaśny. Wówczas należy rozpocząć kilkuletnią pracę nad jego regulacją przy pomocy zabiegów wapnowania, gdyż wysiane w nawozach wieloskładnikowych pierwiastki przy niskim pH gleby będą niedostępne dla roślin.  

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl