POLIFOSKA

Wapnowanie jest zabiegiem prośrodowiskowym, gdyż podnosząc odczyn gleby, zmniejszamy skalę wymywania składników pokarmowych, polepszamy ich wykorzystanie przez rośliny i aktywizujemy życie biologiczne gleby. Praktycznie nie ma zakazu wapnowania pól zimą i większość rodzajów wapnia możemy zastosować w tym okresie, jednak musimy spełnić kilak istotnych warunków.

Warunki prawne stosowania wapnowania w okresie zimowym

Regulacja pH gleby jest bardzo istotnym elementem, gdyż właściwy odczyn gleby to warunek efektywności działania innych nawozów, w tym  azotowych, fosforowych i potasowych. 

Dla tych, którym z powodu nadmiaru prac polowych nie udało się „powapnować” pól w terminie pożniwnym alternatywą jest wapnowanie zimą. Jednak należy przestrzegać kilku warunków:

- nie możemy stosować wapna gdy na polu znajduje się okrywa śnieżna,

- nie możemy stosować wapna na glebę zamarzniętą, głównie chodzi o glebę, która jest w ciągu dnia całkowicie zamarznięta, a nie o glebę która w ciągu dnia powierzchniowo rozmarza,

- nie możemy stosować wapna na glebach zalanych wodą i nasyconych wodą,

- nie możemy stosować wapna, które zawiera jakąkolwiek ilość azotu, nawet śladową (np. kreda jeziorna tzw. kreda czarna). Nawóz zawierający choćby śladowe ilości azotu jest zaliczany również do grupy nawozów azotowych, których stosowanie jest zabronione do 1 marca, w myśl tzw. programu azotanowego.

Najlepiej wysiać rano

Nawóz wapniowy najlepiej rozsiewać tuż przed zapowiadaną odwilżą. Najlepszą porą do wykonania wapnowania będą poranki, wówczas wierzchnia warstwa jest na tyle jeszcze przymarznięta, że wjazd ciężkiego sprzętu na pola ograniczy ryzyko nadmiernego ugniatania gleby. Z kolei w trakcie dnia, gdy gleba rozmarznie, wapno wejdzie w reakcję z wodą, rozpoczynając proces powierzchniowego odkwaszania.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl