POLIFOSKA

W ostatnich latach gryzonie dość licznie uszkadzały oziminy. Szczególnie na południu kraju wyrządzały znaczące szkody w uprawach. Z uwagi na szybkie tempo namnażania się tych szkodników należy stale lustrować plantacje w okresie zimowym, aby móc w porę zareagować.

Obecność gryzoni obserwujemy na polach obsianych oziminami zazwyczaj późną jesienią, niemniej szukają także schronienia na polach kiedy zalega na nich gruba warstwa śniegu. Niestety plaga gryzoni może spowodować ogromne uszkodzenia, pozostawiając puste połacie. Dzieje się tak dlatego, że szkodniki wyjadają całe liście roślin, uszkadzając przy tym stożek wzrostu (w przypadku rzepaku), czy też węzeł krzewienia (w przypadku zbóż), czyli fragmenty roślin, które są kluczowe do ich dalszego prawidłowego rozwoju. W efekcie czego uszkodzona roślina szybko obumiera.

Licz nory

To właśnie teraz, w okresie zimy, na plantacjach rzepaku i zbóż ozimych mogą namnażać się populacje gryzoni nornikowatych i myszowatych. Im szybciej rozeznamy sytuację, tym lepiej.

W celu monitoringu obecności gryzoni należy przejść przez całe pole i zliczyć czynne nory. Jak to zrobić? Najlepiej podczas pierwszej lustracji zasypać lub zadeptać wszystkie nory, które zaobserwowaliśmy, a podczas kolejnej wizyty zliczyć wszystkie czynne nory, które na nowo zostały otwarte. Wówczas będziemy wiedzieć, jak duży problem mamy z tymi szkodnikami oraz które miejsca na plantacji są najbardziej narażone.  

Jeśli liczba nor przekroczyła próg szkodliwości, należy rozpocząć walkę ze szkodnikami, przy czym im szybciej stwierdzimy zagrożenie, tym walka będzie skuteczniejsza.

Progi szkodliwości w zależności od pory roku wynoszą:

jesienią - 201 – 300 czynnych nor/ha,

wiosną - 101 – 200 czynnych nor/ha.

Zatrute ziarno i tyczki dla ptaków drapieżnych

Do walki z populacją gryzoni poleca się stosowanie ziarna zatrutego fosforkiem cynkowym 01 AB, które wsypuje się w ilości 10‑20 ziaren do otworów nor zamieszkałych przez gryzonie i nie zadeptuje korytarzy. Dawka stosowania to 0,5‑2 kg/ha. Pomocne są również tyczki spoczynkowe dla drapieżnych ptaków ustawione w kilku miejscach (3‑4 tyczki na 1 ha) na obrzeżach plantacji.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl