POLIFOSKA

W ostatnim czasie odbyły się pierwsze krajowe posiedzenia komisji w kadencji 2022‑2025 do spraw rejestracji odmian. Debatowały m.in. Komisje ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka oraz Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka.

Wpisano nowe odmiany

Podczas posiedzeń członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wpisanie do Krajowego Rejestru 15 odmian zbóż jarych w 2022 r. (jęczmień – 6, pszenica zwyczajna – 5 oraz po jednej odmianie owsa zwyczajnego, owsa nagiego, pszenżyta i żyta), 21 nowych odmian buraka (20 odmian buraka cukrowego, w tym dwie typu „Conviso Smart” oraz jedną odmianę buraka pastewnego) oraz 3 nowych odmian ziemniaka.

Oto nowo wpisane odmiany do Krajowego Rejestru Odmian:

Zboża jare:

Jęczmień jary: odmiana Bizon, Florence, LG Belcanto, RGT Gagarin, SM Redstar, Tilmor

Owies zwyczajny: odmiana Magellan

Owies nagi: Adorator 

Pszenica zwyczajna jara: Akvitan (A), Aplauz (A), Florentyna (A), KWS Carusum (A), KWS Rantum (B),

Pszenżyto jare: Toristo

Żyto jare: odmiana SM Stefano 

Burak cukrowy: August, Batory, BTS 2420, BTS Smart 2020 („Conviso Smart”), Davorka KWS, Dobromira KWS, FD Windy, Frederic, Gajus, Jadiwga, Jagan, Jamajka, Janetka, Kolumb, Mecenas, Michelangelo, Odysseusz, Smart Perla KWS („Conviso Smart”) , Wallonia KWS, Viola KWS,

Burak pastewny: Elicieuse

Ziemniak: Karat, Lenka, Meluzyna.

Dobór odmian do siewu, niezależnie od gatunku uprawianej rośliny ma zawsze kluczowe znaczenie, gdyż prawidłowo dobrana odmiana uprawiana w warunkach poprawnej agrotechniki może zagwarantować nam zdrowe rośliny na polu przez cały okres wegetacji dzięki czemu uzyskany plon będzie wysoki o dobrych parametrach jakościowych. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl