POLIFOSKA

Tegoroczne żniwa przebiegały w trudach, często z dużym opóźnieniem. Z opóźnieniem wykonano też w wielu przypadkach siewów ozimin. Niskie ceny płodów rolnych zmniejszyły dochody rolników, więc naturalną reakcją było szukanie oszczędności, także na przedsiewnym nawożeniu ozimin, bardziej zbóż niż rzepaku. Jak takie oszczędności mogą wpływać na młode rośliny uprawne?

Wielu rolników chętnie przyoruje słomę, i bardzo dobrze. Mniej chętnie natomiast stosuje się azot przed przyoraniem słomy. W zależności od pogody mikroorganizmy rozkładające w glebie słomę zużywają od 30 do 60 kg N/ha, a przy długiej, ciepłej jesieni więcej. Takiej konkurencji dla ozimin nie wolno lekceważyć. Powinno być „świętą zasadą” stosowanie na każdą tonę przyorywanej słomy (oprócz kukurydzianej) 6‑8 kg azotu, czyli praktycznie 30‑45 kg N/ha, to jest 80‑100 kg mocznika na polu, gdy siane będą zboża ozime. Przyorując słomę na polu pod rzepak zaleca się wysiewać więcej, bo 200‑300 kg/ha POLIFOSKI® 21 lub 90‑130 kg mocznika. Składniki te nie ulegną stratom, ponieważ będą związane biologicznie.

Pomimo zastosowania azotu lub w zależności od przebiegu pogody stan ozimin może być jesienią słaby. A tegoroczna ciepła jesień sprzyja rozkładowi słomy i blokowaniu, czyli fiksacji dużych ilości azotu w glebie.

Pamiętajmy, że zboża są wrażliwe na niedobory azotu, siarki i magnezu już w fazie drugiego liścia (BBCH 12 – rozwój korzeni), a najbardziej w okresie od początku krzewienie (BBCH 21) i w fazie BBCH 25, gdy w pełni krzewienia zawiązują się kłoski i kwiatki. Tu już w znacznej mierze „programuje się plon”.

Jeśli zboże jest słabe, blade i opóźnione w rozwoju, to nie należy zwlekać, bo teraz jest ostatni „dzwonek”, aby temu zaradzić. Właśnie teraz jest najwyższy czas, aby na słabe zboża zastosować oprysk 8‑10% roztworem mocznika z dodatkiem 3‑5% roztworem siarczanu magnezu. Bardzo ważne jest w fazie około 5. liścia zastosować pierwszą dawkę boru (50g B/ha), na pszenicę także miedź (50g Cu) i molibden (5g Mo). Gdy odczyn gleby jest powyżej 6,5-,6,8, zboża dobrze zareagują także na mangan (do 100g Mn/ha).

Przy okazji przypominam, że wiosną (około połowy kwietnia) w fazie BBCH 30‑31 (1. kolanko) koniecznie należy powtórzyć dokarmianie mikroskładnikami: Bor 50g, Cu 50g, 5g Mo, Mn 100g/ha.

Na glebie o odczynie obojętnym lub świeżo wapnowanej oraz na słabszych plantacjach, później posianej pszenicy lub pszenżycie bardzo dobry efekt jesienią daje pogłówne (od BBCH 15) stosowanie do 150 kg/ha POLIFOSKI® 21. Poza dostarczeniem azotu, siarki i magnezu, POLIFOSKA® 21 lokalnie, płytko zakwasza glebę, co ułatwia roślinom pobranie mikroskładników.

Jeszcze więcej uwagi wymaga rzepak. Pomimo zastosowania azotu na słomę, podczas tak ciepłej i długiej jesieni azot w glebie zastał zablokowany (fiksacja). Rzepak reaguje wtedy zwolnionym wzrostem, purpurowieniem liści itd. Nie bez znaczenia są także szkody wywołane przez owady i ślimaki. Interwencyjnie zaleca się dolistne stosowanie mocznika, by jak najszybciej skrócić okres głodu azotowego. Wystarczy 10% roztwór mocznika (10 kg mocznika w 100 litrach wody z dodatkiem 3‑5% siarczanu magnezu. Bardzo ważne jest w fazie około 5. liścia zastosować dolistnie pierwszą dawkę boru (do 100g B/ha) i manganu oraz cynku (po 100g/ha). Siarka i bor istotnie poprawiają mrozoodporność rzepaku. Jeśli rzepak jest dobrze zaopatrzony w azot, zaleca się jesienny oprysk tylko siarczanem amonu i mikroskładnikami.

Nie stosując oprysku, podobnie jak w zbożach ozimych, można także zastosować do 200 kg/ha POLIFOSKI® 21, (azot, siarka, magnez), która ułatwia roślinom pobranie mikroskładników. Z POLIFOSKĄ® 21 rzepak nadmiernie nie wybuja, a 8 do 12 liści i gruba 1‑2 cm. szyjka korzeniowa jesienią to podstawa do dobrych rokowań plonu.

Od późnego latem (na przyorywaną słomę) i jesienią nie zaleca się stosować saletrzanej formy azotu, bo zboża i rzepak nie ukorzenią się i nie zahartują się na zimę.

Ciągła obserwacja plantacji oraz reagowanie nawożeniem głównie azotem i wybranymi mikroskładnikami to wstęp do zbilansowanego nawożenia. Nawożenie uwzględniające specyfikę poszczególnych faz rozwoju roślin uprawnych to skuteczny sposób budowania plonu i wysokiej efektywności nawożenia.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl