POLIFOSKA

Zboża jare powinny być wysiewane możliwie jak najwcześniej. Ma to istotne znaczenie dla uzyskania wysokich plonów ziarna, gdyż rośliny jare potrzebują odpowiedniego czasu do rozwoju i wytworzenia zadowalającego plonu.

Zboża jare po siewie narażone są na coraz częściej występującą w tym okresie suszę glebową, która ogranicza roślinom dobre warunki do rozwoju systemu korzeniowego oraz krzewienia się. Stąd tak ważny jest wcześniejszy siew, aby rośliny mogły skorzystać z wody z zapasów zimowych. W większości regionów naszego kraju zboża jare wysiewa się właśnie teraz, w drugiej połowie marca. Późniejszy termin, czyli pierwsza dekada kwietnia przypisany jest dla regionu północno- wschodniego oraz dla terenów podgórskich.

Owies nie wybacza opóźnienia termin siewu

Zbożem jarym, które powinno być wysiewane najwcześniej, jest owies. Jest to roślina która ma najmniejsze wymagania cieplne i może być siana przy niższych temperaturach (1‑3°C). Przy znacznych opóźnieniach (14 dni) redukcja polonu może wynosić nawet 22 %. Orientacyjne terminy siewu owsa przypadają pomiędzy 15 marca, a 10 kwietnia, przy czym w regionie zachodnim i południowo-zachodnim optymalny siew przypada na 15‑25 marca, w centralnej i południowej części kraju na 20‑30 marca, na północy i wschodzie na 25 marca – 5 kwietnia, a w części północno-wschodniej na 1‑10 kwietnia.

Pszenica jara również wcześniej

Wczesnych siewów wymaga również pszenica jara i pszenżyto jare, które również mają niskie wymagania termiczne. W przypadku pszenicy siew powinien nastąpić pomiędzy 15 marca a 5 kwietnia, przy czym również jest to uzależnione regionalnie, gdyż w regionie zachodnim i południowo-zachodnim jest to 15‑25 marca, w centralnej i południowej części kraju 20‑30 marca, a w północnym i wschodnim regionie 25 marca – 5 kwietnia.

Jęczmień jary może być wysiewany najpóźniej

Jęczmień jary jest najmniej wrażliwy na opóźnienia terminu siewu w porównaniu do pozostałych zbóż jarych. Powinien być siany, kiedy gleba jest już nieco ogrzana, a temperatura powietrza waha się w granicach 7‑10°C. Najczęściej siew jęczmienia jarego ma miejsce w terminie od 20 marca do 10 kwietnia. W zachodniej i południowo zachodniej części kraju można go wysiewać w terminie 15‑30 marca, w centralnej i południowej części kraju 25‑30 marca, w północnej i wschodniej 30 marca -10 kwietnia, a w części północno-wschodniej do 15 kwietnia.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl