POLIFOSKA

Najwcześniej jak to możliwe, najpóźniej jak to konieczne, taką zasadę na pewno nie raz słyszał każdy plantator buraka cukrowego. Wydawać by się mogło, że ta złota zasada to przepis idealny na dobry plon korzeni i cukru.

Co daje nam wczesny siew?

Mówimy najwcześniej jak to możliwe, a te ,,możliwe’’  to nic innego jak odpowiednie warunki siewu. Buraki należy wysiewać w dostatecznie nagrzaną glebę, co oznacza, że gleba na głębokości 10 cm powinna mieć minimum 5°C.  Odpowiednia temperatura gleby zapewnia roślinom prawidłowe warunki kiełkowania. Wczesny siew zazwyczaj odbywa się w warunkach kiedy w glebie mamy jeszcze dostateczną wilgotność, co też jest ważne dla  prawidłowego kiełkowania. W sprzyjających warunkach, wczesny siew zapewnia roślinom dłuższy okres wegetacji, co sprzyja gromadzeniu cukru w korzeniach.

Najpóźniej jak to konieczne …

im  później rośliny znajdą się na polu, tym okres wegetacji jest krótszy. Jednak ostatnie doświadczenia rolników pokazują, że czasami wcześniej nie oznacza lepiej. Siew w glebę niedostatecznie nagrzaną, to zazwyczaj wydłużone i nierównomierne wschody, które w niesprzyjających warunkach mogą trwać nawet miesiąc, co skraca okres wegetacji roślin, który powinien wynosić minimum 180 dni od wschodów.   

W ubiegłym roku w północno – zachodniej części kraju, większość zasiewów rozpoczynała się na koniec I /z początkiem II dekady kwietnia. Wschody w tamtym czasie trwały dość długo, bo niestety mieliśmy zimną wiosnę. Zdarzało się, że siewki buraków które pojawiły się na koniec kwietnia, przemarzły w skutek panujących wtedy przymrozków i część plantacji była przesiewana.

Jak to wygląda w tym roku?

Można powiedzieć, że tegoroczna wiosna także nie należy do najcieplejszych, pewnie dlatego też większość nie spieszy się z siewem buraka cukrowego. Obecnie największym zagrożeniem staje się praktycznie miesięczny brak opadów i przesuszająca się gleba, a prognoza na najbliższe dni nie zapowiada opadów.

O czym warto pamiętać?

  1. Nie siejemy zbyt głęboko: optymalna głębokość siewu to 2‑3 cm.
  2. Optymalna obsada roślin, dla uzyskania dobrego plonu korzeni i cukru, mieści się w przedziale 80 000 do 100 000 roślin na hektarze.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl