POLIFOSKA

Obecnie dobrze rozwinięte łany zbóż ozimych, wchodzą w fazę strzelania w źdźbło, a niektóre już osiągnęły fazę 1. kolanka, co w praktyce oznacza, zielone światło do wykonaniu zabiegu regulacji łanu. Jednak czy obecna pogoda pozwala na wykonanie oprysku?

  1. kolanko

Wykonanie zabiegu regulacji łanu w odpowiednim terminie stanowi coroczny problem plantatorów zbóż, ponieważ w momencie, gdy powinniśmy zastosować regulatory jest albo za gorąco, albo za zimno, albo za mokro. Optymalnym terminem w pszenicy ozimej jest faza 1. kolanka, czyli gdy 1. kolanko znajduje się 1 cm nad węzłem krzewienia. Reakcja regulatorami na pierwsze międzywęźle jest bardzo istotna, gdyż w tej fazie skracamy dolne międzywęźla oraz usztywniamy podstawę źdźbła. Ponadto, regulatory wzrostu oddziałują na mechanizmy obronne roślin poprzez zwiększenie ich odporności na różne patogeny.

Istotne warunki pogodowe

Ważne jest aby wykonać zabieg w optymalnej temperaturze powietrza tj. gdy średnia temperatura dobowa podczas oprysku w przypadku zastosowania CCC nie jest niższa niż 8℃, natomiast całą resztę inhibitorów giberelin najlepiej jest zastosować przy temperaturach przekraczających 10℃. Niektóre z regulatorów tj. trineksapak i proheksadion wymagają także odpowiedniego nasłonecznienia (promieniowania UV). Bardzo istotny jest również (zwłaszcza tej wiosny) monitoring występowania przymrozków, gdyż nie należy wykonywać zabiegu przynajmniej ok. 2 dni po ich wystąpieniu. W ten sposób damy roślinom możliwość regeneracji po ich wystąpieniu.

Razem z innymi zabiegami

Pamiętajmy, że zabiegu skracania łanu nie możemy wykonać na oko. Musimy go dopasować do indywidualnej sytuacji na polu, terminu siewu, stopnia rozwoju roślin, podatności odmiany na wyleganie oraz ilości zastosowanego azotu. Zabieg regulacji łanu możemy połączyć z innymi zabiegami, które zaleca się wykonać w fazie 1. kolanka, tj. ochroną fungicydową T1, czy też dokarmianiem dolistnym roślin. Przy kapryśnej pogodzie i okienkach pogodowych występujących tej wiosny tworzenie mieszanin zbiornikowych jest jak najbardziej zasadne.

Więcej na temat mieszanin zbiornikowych w kolejnym newsie…

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl