POLIFOSKA

Makroskładniki takie jak azot, fosfor i potas mają największe znaczenie plonotwórcze dla roślin kukurydzy. Jednak nie mniej istotną rolę w budowaniu plonu tej rośliny odgrywają mikroskładniki, takie jak cynk, bor, miedź, mangan i molibden. Niedobór któregokolwiek z tych składników może skutkować stratą w plonie.

Późne siewy

Podobnie jak w ubiegłym sezonie pola kukurydzy zostały obsiane późno, a susza występująca tuż po siewie uniemożliwiła skuteczne działanie zastosowanych herbicydów. Chłodne dni, a także noce występujące w maju ograniczały prawidłowy i szybki rozwój roślin, lecz dzięki występującym opadom, (zarówno w maju jak i czerwcu) stan roślin znacznie się poprawił. Widoczna jest również dynamika wzrostu roślin, a tym samym budowa biomasy. Stąd warto zasilić rośliny kukurydzy w tym momencie wieloma składnikami poprawiającymi jej wigor i dobrze wpływającymi na metabolizm azotu.

Dokarmianie w krytycznej fazie

Najbardziej efektywne i bezpieczne, zwłaszcza w trakcie wegetacji roślin, jest dolistne stosowanie mikroskładników. W tym celu zaleca się kilkukrotny zabieg, zwłaszcza w w krytycznych fazach zapotrzebowania rośliny. Faza 5. - 6. liścia to najważniejszy termin dolistnego stosowania azotu oraz większości mikroskładników w kukurydzy, ponieważ w tym czasie programuje się wielkość kolby i potencjalna ilość zawiązanych ziaren. Dokarmiając rośliny w tym okresie wspomagamy stworzenie odpowiednio rozwiniętego systemu korzeniowego oraz budujemy podstawy pod silną kolbę, która już została zawiązana, bądź wkrótce się zawiąże. Bardzo dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem jest stosowanie nawozów dolistnych, dedykowanych do danej uprawy, zawierających wszystkie niezbędne makro i mikroelementy, dobrane w proporcjach najlepiej odpowiadających roślinie uprawnej. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl