POLIFOSKA

Makroskładniki takie jak azot, fosfor i potas mają największe znaczenie plonotwórcze dla roślin kukurydzy. Jednak nie mniej istotną rolę w budowaniu plonu tej rośliny odgrywają mikroskładniki, takie jak cynk i bor.

Cynk i bor

W dokarmianiu dolistnym kukurydzy nie możemy zapomnieć o bardzo ważnej roli cynku i boru. Cynk pomaga kukurydzy dobrze przetwarzać pobierany przez roślinę azot, bierze udział w procesach enzymatycznych i syntezie protein oraz przyczynia się do zwiększenia odporności na suszę i choroby. Objawami wskazującymi na braki cynku jest zmniejszenie wzrostu roślin, charakterystyczne białe i białożółte paski po obu stronach żyłek liściowych oraz żółte lub białe zabarwienie całej powierzchni najmłodszych liści.

Bor jest pierwiastkiem, który pozytywnie oddziałuje na kwitnienie, zapylenie oraz zawiązywanie się ziarniaków, gospodarkę wodną i prawidłową dystrybucję wapna w roślinie. Ponadto, reguluje przemianą węglowodanów w roślinie. Niedobór boru w kukurydzy silnie hamuje wzrost roślin, uwidacznia się również niewystarczającym rozwinięciem ziaren w kolbie. Do nawożenia można wykorzystać wiele nawozów, które znajdują się na rynku. Doglebowo mikroskładniki można uzupełnić stosując przedsiewnie i/lub pogłównie nawozy wzbogacone w te składniki. tj. POLIFOSKA START, POLIFOSKA PETROPLON, POLIFOSKA TYTAN.

Koniecznych jest kilka zabiegów

Jeśli chcemy poprawić stan zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe wskazane jest zastosowanie kilku zabiegów dokarmiania dolistnego w dosyć krótkim czasie, z uwagi na intensywny wzrostu roślin. Dokarmianie wykonuje się kilka razy na przestrzeni około miesiąca. Zabiegi stosuje się mniej więcej co tydzień, ponieważ taka częstotliwość przynosi najlepsze efekty. Tym samym, w praktyce uda nam się wykonać maksymalnie 3 zabiegi w odstępach siedmiodniowych. Przy spodziewanych dużych deficytach lub w przypadku dużego zapotrzebowania na bor oraz cynk w technologiach nawożenia należy sięgać po dolistne nawozy jednoskładnikowe.

Więcej w kolejnym newsie…

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl