POLIFOSKA

Dokarmianie dolistne azotem oraz mikroelementami, jeśli ma być efektywne musi być przeprowadzone w odpowiednim terminie. Kukurydzę możemy dokarmiać już od fazy 5. wyrośniętych liści, gdyż w tym okresie rośliny mają już dobrze rozwinięte liście, przez których powierzchnię doskonale mogą wchłaniać dostarczone im składniki.  

Mocznik z siarczanem magnezu

Podstawową mieszaniną wykorzystywaną do zabiegów dolistnych w kukurydzy jest stosowanie mocznika i siarczanu magnezu, ponieważ kukurydza dobrze reaguje na zastosowanie tych nawozów. Dostarczamy w ten sposób roślinom azot, magnez i siarkę. Zaleca się stosowanie 6 %-owego wodnego roztworu mocznika z 5 %-owym roztworem siarczanu magnezu, przy czym nawożenie powinno uwzględniać potrzeby roślin w danych warunkach glebowych i klimatycznych. Kukurydzę możemy dokarmiać już od fazy 5.- 6. wyrośniętych liści przez około 4‑5 tygodni, co 6‑8 dni. Pamiętajmy również, że zbyt późna aplikacja nawozu azotowego nie przełoży się na liczbę ziarniaków w kolbie.

Przygotuj wcześniej wodę

Biorąc pod uwagę występujące w najbliższym czasie wysokie temperatury powietrza, zabieg należy wykonać wieczorem, a zbiornik opryskiwacza napełnić wcześniej wodą. Jest to istotne, gdyż wówczas ogrzejemy nieco wodę, tym samym zmniejszając różnicę temperatur miedzy wodą, a temperaturą powietrza, która nie powinna być większa niż 10°C. Pozwoli to uniknąć szoku termicznego dla roślin. Warto o tym pamiętać, gdy mamy w planie zastosowanie mocznika, który rozpuszczony w wodzie obniża temperaturę cieczy roboczej. 

Zaleca się również opryskiwanie drobnokropliste, aby krople cieczy jak najdłużej mogły pozostać na liściu. Wykonując samodzielnie mieszaniny składników, dobrze jest sprawdzić wcześniej ich rozpuszczalność i mieszalność w wiadrze, ponieważ czasem może dojść do reakcji wytrącania się „niechcianych” osadów, które mogą zapychać filtry i dysze opryskiwacza. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl