POLIFOSKA

Soja jest rośliną, która dobrze reaguje na dokarmianie dolistne. Obecnie rośliny znajdują się w fazie początku kwitnienia, warto więc rozważyć dostarczenie im niezbędnych składników pokarmowych, gdyż o wielkości plonu soi decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Soja lubi bor, molibden i cynk

Nawet krótkotrwały niedobór składników pokarmowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin oraz ich plonowanie. Dlatego niezbędna jest kompleksowa analiza potrzeb roślin na każdym etapie ich rozwoju. To pozwoli na ich odpowiednie dokarmianie.

Zaleca się dokarmiać soję dolistnie w dwóch terminach:  w fazie drugiej/trzeciej pary trójlistków oraz przed lub na początku fazy kwitnienia tej rośliny. Do wytworzenia dobrego plonu roślina soi wykorzystuje wiele składników pokarmowych, które pobiera w zależności od fazy wzrostu i rozwoju. Najbardziej korzystny wpływ na soję mają takie pierwiastki jak: bor (B), molibden (Mo) oraz cynk (Zn).

Bor wpływa na kwitnienie soi

Niedobór boru ujemnie wpływa na tworzenie i wzrost brodawek korzeniowych, wiązanie azotu z atmosfery, metabolizm węglowodanów oraz zakłóca proces kiełkowania pyłku i wzrost łagiewki pyłkowej. Stąd mówi się, że bor wspomaga proces kwitnienia i kształtowanie przyszłych nasion. Zawartość tego pierwiastka w glebie można zwiększyć stosując przedsiewnie nawozy mineralne zawierające dodatkowo ten pierwiastek np. POLIFOSKA PLUS i POLIFOSKA START natomiast w trackie wegetacji możemy dokarmić rośliny soi stosując nawozy dolistne w formie chelatów. Optymalna dawka przy jednym zabiegu wynosi około 60‑120 g B/ha, który można powtórzyć w fazie początku kwitnienia. Zabieg ten wpłynie na wielkość i jakość plonu soi.

Ciąg dalszy w kolejnym newsie…

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl