POLIFOSKA

Zbliża się czas siewu rzepaku ozimego. Pora więc wybrać odpowiednią odmianę, dostosowaną do warunków klimatycznych, rodzaju gleby, typu płodozmianu, rodzaju gospodarstwa, o jak najwyższym potencjale plonotwórczym. W bogatej ofercie odmian dostępnych na rynku znajdziemy rzepaki zarówno populacyjne jak i mieszańcowe. Obydwa typy mają swoje wymagania. Czym zatem różnią się od siebie?

F1

Odmiany mieszańcowe F1, których oferta jest z reguły dużo większa niż populacyjnych charakteryzują się silnym wigorem oraz większą liczbą rozgałęzień. Dzieje się tak dlatego, żę występuje u nich tzw. zjawisko heterozji (wybujałości), dzięki czemu rośliny są w stanie wytworzyć więcej rozgałęzień i zawiązać więcej łuszczyn. Odmiany F1 potrafią też wytworzyć głębszy i silniejszy system korzeniowy, przez co nadają się do siewu w opóźnionym terminie. Są bardziej odporne na czynniki chorobotwórcze oraz warunki stresowe, a także na osypywanie się, uszkodzenia mechaniczne, czy też pękanie łuszczyn pod wpływem warunków pogodowych. Charakteryzują się też lepszą mrozoodpornością i zimotrwałością oraz większą zdolnością do regeneracji uszkodzeń po zimie. Ostatecznie wydają wyższy plon niż odmiany liniowe.

Główną wadą wyboru odmian mieszańcowych jest fakt, że aby uzyskać wysokie plony, trzeba zakupić nowy materiał siewny w kolejnym roku. Nie jest wskazane użycie nasion do siewu ze zbioru w roku następnym, ponieważ efekt heterozji w drugim pokoleniu maleje, a tym samym maleje potencjał plonotwórczy takiej odmiany oraz obniża się jego odporność na choroby i warunki środowiskowe.

Odmiany populacyjne rzepaku …

… mają mniejsze predyspozycje do tworzenia bujnej masy nadziemnej i z reguły są mniej wymagające pod względem stanowiska. Zaletą siewu odmian populacyjnych jest to, że pomimo iż wydają z reguły niższy plon w porównaniu do odmian mieszańcowych (nawet o 20%), to plon ten jest stabilniejszy, zwłaszcza przy siewie na gorszych stanowiskach. Materiał siewny odmian populacyjnych jest też tańszy niż mieszańcowych. Ponadto, odmiany populacyjne dobrze reagują na wcześniejszy siew. Kolejną zaletą jest łatwiejszy i mniej kosztowny zbiór ze względu na mniejszą masę.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl