POLIFOSKA

Okres pożniwny to najlepszy czas na regulację odczynu gleby, ponieważ wysiewając wapno na ścierń mamy możliwość kilkakrotnego mieszania go z glebą w trakcie wykonywania uprawek pożniwnych.

Musimy pamiętać, aby dbać o optymalny odczyn gleby i systematycznie wapnować pola, ponieważ tylko regularne wapnowanie poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby, a także zwiększa przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny.

W stanowiskach silnie zakwaszonych zastosowanie dużych ilości wapna nie rozwiąże problemu w jednym sezonie wegetacyjnym. Zabieg należy rozłożyć na dwa, bądź więcej etapów w odstępie co najmniej rocznym, jeśli zalecana ogólna dawka wapna przekroczy 2,5 t CaO/ha. Wysokie dawki wapna zastosowane jednorazowo powodują zbyt gwałtowne zmiany procesów zachodzących w glebie. Wpływa to negatywnie na dostępność składników pokarmowych, zawartość próchnicy oraz prowadzi do dużych strat wapnia w procesach wymywania (w pierwszym roku nawet do około 25%).

Wapno najlepiej wysypać równomiernie na ścierń

Skuteczność działania nawozów wapniowych jest najwyższa w przypadku, gdy zostaną równomierne wymieszanie z glebą na całej głębokości warstwy ornej. Jest to możliwe, gdy zastosujemy je od uprawę pożniwną, ponieważ wysiewając wapno na ścierń mamy możliwość kilkakrotnego mieszania go z glebą w trakcie wykonywania uprawek pożniwnych. Przy czym pierwszy zabieg zaraz po żniwach powinien pozwolić na wymieszanie wysianego na ścierń wapna z niewielką warstwą gleby, natomiast kolejny, po kilku tygodniach na wymieszanie na większą głębokość. Zabiegi te są szczególnie zalecane na polach, na których została słoma, wówczas przy aplikacji wapna na takim polu zneutralizowane zostaje działanie toksycznych dla roślin związków oraz ich negatywnego wpływu na uprawę następczą.

Wapnowanie wykonać w dużym odstępie od nawożenia

Wysiew nawozów wapniowych powinien być wykonany i oddzielony w czasie od innych zabiegów nawozowych, dlatego tak ważne jest zastosowanie ich tuż po żniwach, na ściernisko.

W tym przypadku ważne jest, aby zachować przynajmniej 46 tygodniowy odstęp między zabiegami. Zastosowanie nawozów fosforowych tj. POLIDAP, POLIFOSKA PLUS, POLIFOSKA KRZEM, POLIFOSKA TYTAN, POLIFOSKA 6, POLIFOSKA 8 lub azotowych zawierających formę amonową azotu przed wapnowaniem, lub też po, może powodować znaczne straty azotu i uwstecznianie się fosforu, stąd zabiegi te stają się wówczas nieopłacalne. Podobnie ma się sytuacja z obornikiem i gnojowicą.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl