POLIFOSKA

Optymalny termin siewu zbóż zapewnia dobry wzrost roślin i umożliwia roślinom właściwy rozwój i osiągnięcie fazy rozwojowej, która pozwala na dobre przezimowanie i regenerację po zimie.

Zboża wysiane w optymalnym terminie siewu mają szansę na prawidłowe rozkrzewienie się oraz zbudowanie plonu już jesienią, szczególnie dotyczy to jęczmienia i żyta. W przypadku pszenżyta oraz pszenicy krzewienie może zakończyć się jesienią, jednak przy mniej sprzyjających warunkach pogodowych może trwać jeszcze w okresie wiosennym. Niemniej rozkrzewienia wytworzone jesienią są bardziej produktywne.  

Błędem są zarówno zbyt wczesne siewy – prowadzące np. do nadmiernego rozkrzewienia, jak i opóźnione, które nie pozwalają na pełen rozwój w czasie jesieni. Stąd tak ważny jest wysiew nasion w optymalnym terminie siewu, który zapewni roślinom czas na osiągnięcie odpowiedniej fazy, aby wejść w stan spoczynku zimowego. 

Optymalne termin siewu zbóż ozimych, których należy przestrzegać kształtują się następująco:

jęczmień ozimy:

- północno-wschodni rejon kraju - od 5 do 15 września,

- środkowy rejon kraju - od 10 do 18 września,

- zachodni i południowy rejon kraju od 10 do 20 września.

pszenżyto ozime:

- północno-wschodni rejon kraju - do 20 września,

- środkowy rejon kraju - do 25 września,

- zachodni i południowy rejon kraju - od 20 września do 5 października.

żyto ozime:

- północno-wschodni rejon kraju - od 5 do 15 września,

- środkowy i południowo-wschodni rejon kraju - do 25 września,

- zachodni rejon kraju - od 20 do 30 września,

- pas nadmorski - do 7 października.

pszenica ozima:

- północno-wschodni rejon kraju - od 5 do 20 września,

- środkowy oraz południowo-wschodni rejon kraju - od 10 do 25 września,

- zachodni rejon kraju - od 15 do 30 września,

- nizina śląska i tereny nadmorskie - od 20 września do 5 października. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl