POLIFOSKA

Siewy zbóż nadal trwają. Jednak na nowo założonych plantacjach zbóż ozimych widoczne są już naloty mszyc. Należy pamiętać, że szkodniki te nie tylko wysysają soki z roślin, ale przede wszystkim przenoszą groźne dla zbóż wirusy.

Pierwsze naloty szkodnika

Pomimo niesprzyjającej wrześniowej aury, na wcześnie sianych zbożach tj. jęczmień ozimy, żyto ozime i pszenżyto ozime widoczne są wschody roślin. Młode rośliny już na starcie narażone są na atak ze strony mszyc, gdyż w niektórych regionach odnotowano pierwsze naloty szkodnika. W tym okresie tym bardziej należy zwiększyć czujność, gdyż trwają zbiory kukurydzy i mszyce z koszonych upraw przelatują na nowe zasiewy zbóż ozimych.

Wykonaj zabieg po zaobserwowaniu szkodnika na plantacji

W okresie jesiennym wśród mszyc najliczniej występuje mszyca czeremchowo-zbożowa, która jest głównym sprawcą rozprzestrzeniania się groźnych wirusów. Dlatego tak ważny jest zabieg insektycydowy wykonany w momencie zaobserwowania nalotów szkodnika na plantację. Jest to jedyna w pełni skuteczna metoda walki z populacją szkodnika w uprawie zbóż, a brak ochrony może okazać się opłakany w skutkach. W celu szybkiego zwalczania mszyc najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie insektycydów o działaniu powierzchniowym (np. z grupy pyretroidów), pamiętając o rotacji środków (zmiany substancji czynnej), gdy zajdzie konieczność powtórzenia zabiegu, stosując wówczas naprzemiennie środki o działaniu układowym (tj. acetamipryd). Każdy zabieg musi być wykonany po wizycie na polu i stwierdzeniu, że szkodniki są obecne na plantacji i stanowią zagrożenie.

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl