POLIFOSKA

Trudne warunki pogodowe występujące w okresie wiosennym powodują, że stawiamy bardziej na uprawę form ozimych, lub w przypadku gatunków, gdzie do tej pory nie było form ozimych, poszukujemy odmian przewódkowych lub właśnie ozimych. Od kilku lat na rynku dostępna jest ozima forma grochu, której wysiew w okresie jesiennym niesie za sobą wiele korzyści i może stanowić świetną alternatywę dla grochu jarego. Kiedy zatem możemy zasiać groch ozimy?

Siać do końca października

Właściwy termin siewu grochu ozimego ma bardzo duże znaczenie dla przezimowania roślin. Jako termin wysiewu grochu ozimego podaje się koniec września do końca października. Jednak nie należy zbytnio zwlekać, ponieważ warunki pogodowe występujące jesienią są różne, a rośliny powinny przed nadejściem zimy wytworzyć solidny system korzeniowy i pokryć przynajmniej część gleby (część nadziemna rośliny powinna mieć 2‑4 cm). W cieplejszych rejonach kraju zaleca się siać później, natomiast w chłodniejszych wcześniej. Jednak warto wiedzieć, ze zbyt późny siew stanowi ryzyko długich wschodów i zgorzeli siewek.

Ważna ilość wysiewu

Groch siany jesienią wytwarza znacznie większą ilość kwiatów i zawiązuje więcej strąków w porównaniu do grochów jarych. Związane jest to z wcześniejszym terminem kwitnienia nawet o 2 tygodnie, gdyż panują wtedy znacznie lepsze warunki wilgotnościowe i roślina nie odrzuca zawiązków strąków. 

Przy wczesnym wysiewie zalecana gęstość siewu to 65‑90 szt./m2 (koniec września - I dekada października), optymalnym 90‑100 szt./m2 (II dekada października), a w późnym 100‑120 szt./m2 (koniec października do połowy listopada). Średnio na 1 ha poleca się wysiewać 200 kg nasion na głębokości 5 cm. Na glebach lekkich możemy siać głębiej na 6 cm, na ciężkich płycej - 4 cm. Zbyt płytko umieszczone nasiona w glebie mogą zostać wyjedzone przez ptaki.

Więcej w kolejnym newsie…

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl