POLIFOSKA

Zboża ozime najlepiej odchwaszczać jesienią w fazie rozwoju liści. Warunki pogodowe występujące w październiku tj. słoneczna, ciepła i bezdeszczowa pogoda sprzyjały terminowemu wykonaniu tego zabiegu. Dzięki czemu większość substancji czynnych herbicydów została wykorzystana w optymalnych zakresach temperatur działania, co wpłynie na wysoką skuteczność zabiegu. 

Coraz częściej ciepłe i długie jesienie pozwalają również na odchwaszczenie późno sianych pszenic po kukurydzy czy buraku. Zabieg ten nie zawsze udaje się przeprowadzić, ale jeśli pogoda sprzyja, to nawet późny oprysk może być w pełni skuteczny.

Skuteczna ochrona przed chwastami jest jednym z najważniejszych elementów prawidłowej agrotechniki zbóż. Chwasty bardzo mocno konkurują z rośliną uprawną o wodę, składniki odżywcze, dostęp do światła, przez co bardzo często wpływają na znaczną redukcję plonu.  Pozostawione na polu często są idealnym miejscem dla rozwoju chorób i szkodników. Ponadto, zakwitając dostarczają nowe nasiona do „magazynu nasion w glebie” na lata następne. Spośród wszystkich gatunków chwastów największym problemem z roku na rok staje się miotła zbożowa, wyczyniec polny, mak polny, chaber bławatek, przetaczniki, fiołki, przytulia czepna, maruna nadmorska, samosiewy rzepaku i chwasty z rodziny kapustowatych.

Późny zabieg odchwaszczania pszenicy

Jesienny zabieg odchwaszczania ma wiele zalet, m.in.: wpływa na szybkie wyeliminowanie konkurencyjności chwastów,  pozwala na silne ukorzenienie się pszenicy, a co się z tym wiąże na lepsze przezimowanie roślin. Praktycznie do momentu nadejścia zimy mamy możliwość odchwaszczenia pszenicy sianej np. po kukurydzy. Wtedy jednak stosowane dawki herbicydów muszą być maksymalne. Późny zabieg odchwaszczania plantacji pszenicy ozimej wysianej po zebranej kukurydzy lub buraku cukrowym powinniśmy wykonać w fazie rozwoju liści, gdy temperatura powietrza będzie umożliwiała skuteczne działanie preparatu oraz gdy jest możliwy wjazd w pole. Zabieg ten może być nieco opóźniony -  do fazy końca krzewienia. Odchwaszczanie pszenicy ozimej nawet w późnym terminie może co prawda skutkować pogorszeniem skuteczności zabiegu, jednak zawsze jest lepsze niż całkowita rezygnacja z ochrony.

Czy przekładać na wiosnę?

Zwalczanie chwastów dopiero na wiosnę można przełożyć jedynie wtedy, gdy jesienią na polu, w warunkach odpowiedniego płodozmianu przed spoczynkiem zimowym chwasty występują sporadycznie w fazie siewek, lub gdy uprawy w okresie jesieni są osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, czy też mróz. W innych przypadkach przesunięcie odchwaszczania późno sianych zbóż na okres wiosenny nie zawsze przyniesie oczekiwane rezultaty, zwłaszcza, że wiosną często następuje spiętrzenie prac polowych lub też utrudnienie wjazdu w pole. Wówczas pojawia się dylemat, który z wielu zabiegów wiosennych wykonać w pierwszej kolejności.

Zwróć uwagę na temperaturę powietrza podczas wykonywania zabiegu odchwaszczania

W  niższych temperaturach odchwaszczanie obarczone jest ryzykiem niższej skuteczności. Herbicyd, stosowany w niskiej temperaturze wolniej wnika i przemieszcza się w tkankach chwastu. Optymalna temperatura działania dla wszystkich herbicydów jest o kilka stopni Celcjusza wyższa od minimalnej i dopiero przy niej można oczekiwać skuteczności chwastobójczej. Ważne z punktu widzenia skuteczności odchwaszczania jest to, żeby zabieg został wykonany w momencie, kiedy chwasty jeszcze wegetują, czyli musi być odpowiednia temperatura. Dla roślin uprawnych takim progiem jest średni dobowa 5 ℃. Więc jeśli przez kilka dni wystąpią niższe temperatury powietrza, skuteczność wykonanego zabiegu może być niższa lub nawet zerowa, gdyż rośliny nie pobiorą substancji czynnych zastosowanych preparatów.

Nie ulega wątpliwości, że należy unikać stosowania preparatów w strefie przymrozków, ale również zwracać uwagę na minimalny zakres temperatury, w której określony środek działa wolniej, ale skutecznie.

Wybór odpowiedniego i skutecznego preparatu dostosowany do składu gatunkowego zachwaszczenia

Do skutecznego wyeliminowania chwastów konieczny jest dobór substancji do aktualnego stanu zachwaszczenia, a tutaj potrzebna jest wnikliwa lustracja pola w celu zmonitorowania występującego składu gatunkowego chwastów. Taka wstępna ocena sytuacji ułatwi nam dokonanie wyboru herbicydu i jego dawki. Należy wziąć pod uwagę iż wraz ze wzrostem chwastów maleje wrażliwość na substancje aktywne herbicydów. Głównie to właśnie faza rozwojowa chwastów jest podstawowym czynnikiem doboru herbicydów. Przy wyborze środka ochrony roślin szczególnie istotna jest znajomość w jaki sposób dany herbicyd działa na chwasty, w jakich warunkach jest najskuteczniejszy, jak długi jest okres jego działania oraz w jaki sposób można rozpoznać reakcję chwastów na jego zastosowanie. W momencie gdy spóźnimy się z zabiegiem i chwasty osiągną zaawansowane fazy rozwojowe musimy zastosować pełne dawki preparatów. Na poszczególne gatunki trzeba wybierać substancje lub środki, na które chwasty zaklasyfikowane są jako wrażliwe, gdyż te z grupy średnio wrażliwej na pewno nie zwalczą ich, jedynie mogą nieco przytłumić ich rozwój.

Jaka dawka?

Cześć środków ma na etykietach zapis o zakresie dawek, co oznacza, że jeśli stosujemy dany herbicyd na chwasty, które są w fazie siewek i jest ciepło, wówczas można zastosować go w niższej zalecanej dawce. Jeśli natomiast chwasty są już duże lub temperatura powietrza podczas zabiegu jest niższa, powinniśmy zastosować wyższą dawkę. Przy czym przy odchwaszczaniu w okresie późnej jesieni w celu lepszej skuteczności stosujmy raczej wyższe dawki herbicydów.

Faza rozwojowa pszenicy podczas oprysku

Jeżeli chodzi o fazę rozwojową pszenicy w momencie wykonywania zabiegu, do późnego zwalczania chwastów w zbożach zarejestrowanych jest wiele preparatów polecanych do stosowania zarówno bezpośrednio po siewie, lub od skiełkowania, od szpilkowania, od fazy pierwszego, drugiego, bądź trzeciego liścia, do pełni, bądź końca krzewienia, do końca wegetacji jesiennej lub wystąpienia pierwszych przymrozków. Tylko dobrze odżywione pszenice, wysiane w późnym terminie, mające od początku wegetacji zapewnioną dostępność niezbędnych składników pokarmowych tj. fosfor, potas oraz magnez dzięki przedsiewnej aplikacji nawozów wieloskładnikowych, jak: POLIDAP®, POLIFOSKA®KRZEM, POLIFOSKA®6, POLIFOSKA®8, w sprzyjających warunkach są w stanie osiągnąć fazę pierwszego lub dwóch liści właściwych jeszcze przed spoczynkiem zimowym.

Wspomagacze

W praktyce rolniczej w celu zwiększenia skuteczności preparatów chwastobójczych stosuje się adiuwanty.  Ich dodatek skutecznie wpływa na  wzrostu przyczepności cieczy, bądź obniżenia jej napięcia powierzchniowego. Takie zmiany właściwości fizycznych cieczy zwiększają zdolność kropli do rozpływania się na opryskiwanej powierzchni i przez to kontakt z preparatem. Dodatek adiuwanta poprawia też skuteczność środka w przypadku niekorzystnych właściwości wody użytej do oprysku.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl