POLIFOSKA

 

W najbliższych dniach notowane są znaczne spadki temperatury powietrza, zwłaszcza w nocy. Czy oziminy są już w pełni zahartowane i dobrze przygotowane, aby wejść w stan spoczynku zimowego?

W jakiej fazie rozwojowej rośliny mają szansę na dobre przezimowanie?

Obecnie zarówno na plantacjach zbóż ozimych jak i rzepaku ozimego można zaobserwować rośliny znajdujące się w różnych fazach rozwojowych, w których będą zimować, gdyż wchodzą właśnie w stan spoczynku zimowego.

Rośliny w momencie wejścia w stan spoczynku zimowego powinny znajdować się w odpowiedniej fazie rozwojowej, tj. rzepak ozimy powinien mieć wykształcone 1012 liści oraz mieć nisko osadzoną szyjkę korzeniową o średnicy minimum 1 cm, natomiast zboża ozime tj. żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime powinny osiągnąć fazę krzewienia. Pszenica ozima z kolei ma szansę przezimować jeśli wejdzie w stan spoczynku w fazie szpilki lub lekkiego rozkrzewienia mając 45 liści.

Biały puch chroni oziminy

Bardzo duży wpływ na przezimowanie roślin ma obecność okrywy śnieżnej podczas występowania znacznych spadków temperatur powietrza. Występowanie okrywy śnieżnej w okresie zimy jest dla roślin bardzo ważne, ponieważ nawet niewielka jej warstwa zapobiega przemarzaniu roślin, łagodzi wahania temperatur oraz chroni przed mroźnym wiatrem.  Obecnie znaczna okrywa śnieżna (30‑50 cm śniegu) występuje na wschodzie oraz południu kraju i w tych regionach oziminy są naturalnie chronione przed mrozem i wysmalającymi wiatrami. Ważne jest, aby przed intensywnymi opadami śniegu, wystąpił mróz powodujący zamarznięcie gleby. W przypadku, gdy śnieg spadnie na niezamarznięta glebę, podczas roztopów topniejący śnieg może nam wypłukać składniki pokarmowe z gleby dostarczone w nawozach.

W regionach, gdzie spadki temperatur będą znaczne oraz będą utrzymywały się przez kilka dni bez okrywy śnieżnej, warto przeprowadzić ocenę kondycji plantacji, zwłaszcza jęczmienia i rzepaku ozimego.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl