POLIFOSKA

 

Dotychczasowo występujące niskie temperatury wpłynęły korzystnie na hartowanie zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Niestety obecnie zamiast warstwy śniegu, który przykryłby glebę i zabezpieczył rośliny, nastał okres nieco cieplejszy z dodatnią temperaturą. Taki przebieg warunków jest jak najbardziej niekorzystny dla roślin, które znajdują się w stanie spoczynku zimowego.

Ocieplenie występujące w okresie zimowania roślin wpływa na stopniowe ich  rozhartowywanie,  stanowiąc tym samym zagrożenie dla dobrego przezimowania roślin, które zależy od kilku zmiennych jednocześnie, m.in. stanu roślin, ich zahartowania, zdrowotności, odżywienia w makro- i mikroskładniki, grubości i głębokości osadzenia szyjki korzeniowej, okrywy śnieżnej lub jej braku, wrażliwości odmianowej. W wymarznięciach newralgiczną częścią rośliny jest część korzeniowa.

Jakie temperatury znoszą oziminy?

Dobrze zahartowane zboża ozime i rzepak są w stanie znieść znaczne spadki temperatury powietrza obniżające również temperaturę gleby (silniej przy braku okrywy śnieżnej). Silny mróz najlepiej znosi żyto, gdyż jest odporne nawet na mróz sięgający -20°C. Pszenica będzie bezpieczna do -21°C; natomiast dla jęczmienia ozimego temperaturą graniczną jest już -15°C bez pokrywy śnieżnej, a z pokrywą śniegu do około -20°C. Podobnie jak jęczmień, najbardziej wrażliwy na oddziaływanie ujemnej temperatury jest rzepak, dlatego też największe uszkodzenia mrozowe na plantacjach obserwuje się po zimach. Dla roślin rzepaku temperatury graniczne powodujące wymarzanie rzepaku ozimego to -18°C bez okrywy śnieżnej, natomiast -23°C z występującą 10-cio centymetrową okrywą śnieżną. Warto wspomnieć, że słabo zahartowany rzepak będzie wymarzać już przy -10 do -12°C bez okrywy śnieżnej i -13 do -18°C z 10-cio cm okrywą śnieżną.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl