POLIFOSKA

Zbliżamy się powoli do siewu pszenicy jarej, która pomimo mniejszego potencjału plonowania od formy ozimej, jest rośliną wymagającą i potrzebuje bardzo dobrego stanowiska, zasobnej gleby i zapasu wilgoci. Wybór odmiany do siewu także nie powinien być przypadkowy, dlatego warto sięgnąć po wyniki doświadczeń oraz powstałej na ich bazie Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa.

 

Rozważ wcześniejszy siew

Termin siewu pszenicy jarej jest uzależniony od warunków pogodowych, lecz dzięki temu, że gatunek ten nie ma dużych wymagań cieplnych, kiełkuje już w temperaturze 1‑3°C oraz dobrze znosi przymrozki do -6°C, możemy wysiać ją wcześniej korzystając z pozimowej wilgoci glebowej. Pomimo iż termin siewu przypada zazwyczaj na drugą połowę marca, preferowany jest możliwie wczesny siew, kiedy tylko warunki wilgotnościowe gleby na to pozwalają.

Opóźnienia w terminie siewu pszenicy niosą za sobą ryzyko obniżenia plonu ziarna, ponieważ plantacje wysiane z opóźnieniem są zwykle słabiej rozkrzewione i mają słabiej rozwinięty system korzeniowy. W efekcie są mniej odporne na stresy wywołane okresowym niedoborem wilgoci w glebie.

Jakie odmiany pszenicy jarej są rekomendowane w 2023 roku?

W Krajowym rejestrze odmian figuruje obecnie 45 odmian pszenicy  jarej. Znajdują się również 2 odmiany jare pszenicy orkisz (Kuiavia i Wirtas). Od kilku lat najczęściej pojawiającymi odmianami są: Harenda, Merkawa i WPB Troy. Są one rekomendowane do uprawy aż w 12 województwach. Na Liście Odmian Zalecanych znajduje się jeszcze 24 najlepszych kreacji polecanych do uprawy w zależności od regionu kraju przebadane pod kątem poziomu plonowania, wczesności, podatności na choroby i wyleganie, tolerancji na zakwaszenie gleby czy reakcji na wysoki poziom agrotechniki. Warto więc zapoznać się z aktualną LOZ rekomendowanych do uprawy w 2023 roku, która może okazać  dużą pomocą przy wyborze stabilnie plonujących odmian w danym rejonie.

Więcej w kolejnej części newsa…

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl