POLIFOSKA

 W uprawie rzepaku kluczowe znacznie ma bor. Pomimo, iż nie jest on pierwiastkiem budulcowym, ma istotny wpływ na prawidłowy rozwój roślin rzepaku oraz wysokość plonu.

Bor…

… oprócz innych mikroskładników, jest niezbędny w uprawie rzepaku i wykazuje największą wrażliwość na jego deficyt. Jest pierwiastkiem, który wpływa na zwiększenie kwitnienia rzepaku, a tym samym lepsze zawiązywanie się nasion oraz zapobieganie pękania łuszczyn w trakcie ich wzrostu. Ponadto uczestniczy w tworzeniu w roślinie rzepaku związków mających istotną rolę w zwiększeniu odporności roślin na stresy środowiskowe oraz choroby i szkodniki.    

Wiosną aplikacja dolistna

Ze względu na niską zawartość boru w Polskich glebach, na wielkość i jakość plonu korzystnie wpływa dolistna aplikacja tego składnika. W okresie wiosennym możemy go dostarczyć roślinom rzepaku po ruszeniu wegetacji, gdy rośliny odbudują rozetę liściową. Wówczas warto zaaplikować dolistnie 200‑300 g B/ha. Kolejny zabieg zaleca się wykonać w fazie pąkowania dostarczając 100‑150 g B/ha. Można zastosować różnego rodzaju mikronawozy z dodatkiem boru, dedykowane do uprawy rzepaku. Dobre efekty dokarmiania dolistnego borem rzepaku można uzyskać zwłaszcza w latach, w których występują wiosenne susze.

Doglebowo możemy podać bor jedynie przed siewem roślin

Zapotrzebowanie rzepaku na bor wynosi od 140 do 300 g B/ha. Planując nawozić rzepak ozimy przedsiewnie nawozami wieloskładnikowymi zawierającymi bor tj. POLIFOSKA PETROPLON należy zachować ostrożność i dobrze zbilansować dawkę, aby nie doprowadzić do przenawożenia. Pod roślinę borolubną o dużym zapotrzebowaniu na ten mikroskładnik  dawki nie powinny przekraczać 2 kg B/ha. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl