POLIFOSKA

Zima powoli się kończy i zbliżają się siewy zbóż jarych. Wielu rolników zastanawia się jakimi kryteriami powinni kierować się wybierając odmianę do siewu.

Oto kilka podpowiedzi.

Po pierwsze musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy będziemy produkować ziarno jakościowe, czy paszowe? Jest to niezmiernie istotne, gdyż inne są oczekiwania od odmian przeznaczanych na cele młynarsko-piekarskie, a inne jeśli wykorzystujemy je na paszę.

Na co więc zwracamy uwagę?

Potencjał plonowania

Pod uwagę bierzemy wyniki plonowania danej odmiany w rejonie, w którym będziemy ją uprawiać. Istnieją odmiany, które są bardzo mocno zrejonizowane i dobrze dostosowane do warunków panujących w konkretnym rejonie.

Jakość

Do uprawy wybieramy przede wszystkim odmiany chlebowe (klasa A i B), które przy odpowiednim nawożeniu azotowym spełnią oczekiwania przemysłu młynarsko-piekarniczego.

Odporność na choroby grzybowe

Najprostszym wyjściem jest wybór odmiany odpornej na jak największą ilość chorób, jednak w praktyce jest to dość trudne. Jednak jeżeli posiadamy wiedzę na temat słabości uprawianej odmiany możemy przygotować właściwą strategię ochrony roślin.

Wczesność

Zboża jare ze względu na krótszy okres wegetacji są dużo bardziej wrażliwe na brak opadów. Dlatego przy wyborze zwracamy szczególną uwagę na odmiany charakteryzujące się wcześniejszym terminem kłoszenia i dojrzewania. 

Materiał siewny

Materiał kwalifikowany jest zdrowy, wolny od zanieczyszczeń, o wysokiej zdolności kiełkowania oraz zabezpieczony przed chorobami przenoszonymi z nasionami. Z plantacji obsianych takim materiałem siewnym uzyskuje się wyższe plony i ziarno lepszej jakości.

Produkcja na paszę

W tym przypadku zwracamy uwagę na plenność, a następnie na poziom białka w ziarnie, które zwiększa wartość żywieniową paszy. Istotna jest również odporność na choroby kłosa, ponieważ porażenie ziarna mykotoksynami dyskwalifikuje ziarno do wykorzystania na cele konsumpcyjne i paszowe.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl