POLIFOSKA

Ziemniak należy do roślin o dużej wrażliwości na zachwaszczenie, a pozostawienie plantacji bez ochrony przed chwastami wiąże się ze stratami w plonie bulw rzędu nawet 70%.

W uprawie ziemniaka najważniejszym i najskuteczniejszym terminem zwalczania chwastów jest okres od posadzenia do wschodów. Niestety mechaniczne zwalczanie chwastów jest na ogół niewystarczające do zachowania pełnej ochrony przed chwastami. Najbardziej skuteczne jest połączenie mechanicznej metody odchwaszczania (min. 2 zabiegi obsypnikiem) z metodą chemiczną, co pozwali na znaczne ograniczenie zachwaszczenia, a tym samym ograniczenie spadku plonowania.

Czym pryskać po wschodach roślin?

Zgodnie z zaleceniami ochrony roślin, obecnie zarejestrowanych jest kilkanaście środków ochrony roślin do zastosowania powschodowego w ziemniaku, w zależności od fazy rozwojowej roślin. W celu zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych zaleca się preparaty zawierające substancje aktywne tj. : metrobuzyna , bentazon, prosufokarb, rimsulfuron.

Natomiast w celu zwalczenia tylko chwastów jednoliściennych zaleca się stosować jeden z dostępnych graminicydów, zawierających taką substancję jak: chizalofop-P etylu,  fluazyfop-P butylu, propachizafop, kletodym i cykloksydym. Preparaty te stosuje się po wschodach roślin, od pierwszej pary liści ziemniaka do zwarcia międzyrzędzi. Pamiętajmy, że chwasty jednoliścienne najlepiej zwalczyć we wczesnych fazach rozwojowych, wówczas możemy osiągnąć największą skuteczność środka.  

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl