POLIFOSKA

Test azotu mineralnego jest bezpośrednim i wiarygodnym wskaźnikiem ilości tego pierwiastka w glebie w warunkach konkretnego gospodarstwa. Znajomość zawartości azotu mineralnego w glebie pozwoli nam na skorygowanie wcześniejszych założeń i wyliczenie precyzyjnych dawek nawozów.

Termin pobierania próbek

Wczesną wiosną przed zastosowaniem nawozów azotowych, przed lub tuż po ruszeniu wiosennej wegetacji zbóż ozimych, a w przypadku zbóż jarych przed ich siewem.

Sposób pobierania próbek

Próbki pobieramy do głębokości 60 cm za pomocą laski glebowej. Najpierw z warstwy 0‑30 cm, a następnie w tym samym otworze z warstwy 30‑60 cm. Ilość próbek zależy od zmienności pola. Z pól o małej zmienności (kategoria agronomiczna, kompleks rolniczej przydatności, przedplon) powierzchnia przypadająca na jedną próbkę ogólną nie powinna przekraczać 4 ha, na polach o większej zmienności - 1 ha. Próbka ogólna powstaje z połączenia próbek pierwotnych (10 próbek pierwotnych, a w przypadku nawożenia organicznego 15 próbek) z jednej warstwy, które należy dokładnie rozdrobnić, wymieszać, oczyścić (usunąć zbędne kamienie oraz widoczne części roślin) oraz odpowiednio zmniejszyć. Masa średniej próbki do celów laboratoryjnych nie powinna być większa niż 100 g.

Przechowywanie próbek

Próbkę umieszczamy w szczelnym, nieprzepuszczających powietrza i wody pojemniku lub woreczku z tworzywa sztucznego i opisujemy. Próbki możemy przechowywać do 3 dni w temperaturze 2‑5°C, dłuższe przechowywanie jest możliwe, ale tylko w temperaturze -18°C.

Dostarczanie próbek

Próbki wraz z opisanym szkicem gospodarstwa dostarczamy bezpośrednio lub wysyłamy pocztą do Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl