POLIFOSKA

W zależności od terminu siewu plantacje kukurydzy obecnie znajdują się  w zróżnicowanych fazach rozwojowych, od fazy 4. do fazy 8. liścia. Faza 4‑8 liści jest to także idealny moment na zastosowanie nawożenia dolistnego i dostarczenie jej najważniejszych mikroskładników, czyli cynku i boru.

 

W nawożeniu kukurydzy niezwykle istotny jest cynk 

… gdyż jest mikroskładnikiem o dużym znaczeniu plonotwórczym. Wspomaga on przetwarzanie innych składników pokarmowych pobranych przez roślinę, zwłaszcza plonotwórczego azotu. Stąd, nawożenie cynkiem jest konieczne, gdyż w krytycznych fazach wzrostu, nawet na glebach zasobnych      w ten pierwiastek, rośliny wykazują niedobory, często ukryte, które prowadzą do spadku plonu ziarna. Silny niedobór tego pierwiastka może spowodować zahamowanie wzrostu roślin. Ważne zatem jest, aby rośliny były dobrze odżywione cynkiem już od początku wegetacji, gdyż wpływa on korzystnie na wzrost systemu korzeniowego, co z kolei umożliwia lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby i efektywniejsze wykorzystanie wody. 

Cynk najlepiej dolistnie

Na wytworzenie 1 t plonu kukurydza pobiera około 85‑150 g cynku. Najskuteczniejszą metodą szybkiego dostarczenia cynku roślinom kukurydzy jest nawożenie dolistne nawozami przeznaczonymi szczególnie dla kukurydzy, które często zawierają także inne niezbędne mikroskładniki. Przy okazji tej aplikacji możemy dodatkowo wspomóc słabe plantacje azotem, magnezem i siarką stosując dolistnie mocznik i siarczan magnezu. Nawożenie dolistne cynkiem możemy rozłożyć na dwa lub trzy zabiegi stosując w jednej dawce 70‑140 g/ha. Nieprzekraczalnym terminem zaopatrzenia plantacji w cynk jest faza 4‑6 liścia kukurydzy. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl