POLIFOSKA

W zależności od terminu siewu plantacje kukurydzy obecnie znajdują się w zróżnicowanych fazach rozwojowych, od fazy 4. do fazy 8. liścia. Faza 4‑8 liści jest to także idealny moment na zastosowanie nawożenia dolistnego i dostarczenie jej najważniejszych mikroskładników, czyli cynku i boru.

 

Bor ważny dla kukurydzy

Roślina kukurydzy wykazuje wysoką wrażliwość na deficyt boru, dlatego w nalistnym nawożeniu kukurydzy przede wszystkim warto uwzględnić aplikacje tym pierwiastkiem. Bor podobnie jak cynk jest mikroskładnikiem poprawiającym efektywność nawożenia azotem, a dodatkowo także fosforem i potasem. Odgrywa istotną rolę podczas rozwoju generatywnego kukurydzy, uczestnicząc w procesie kiełkowania pyłku i wzrostu łagiewki pyłkowej.J ego obecność w roślinie ma krytyczne znaczenie w okresie wyrzucania wiechy. Dobre zaopatrzenie kukurydzy w bor korzystnie wpływa na ilość zawiązanych ziarniaków w kolbie, co przekłada się na plonowanie. Deficyt boru występuje przede wszystkim lata suche, gdyż jego przyswajalność w dużej mierze zależy od dostępności wody. Niedobór boru powoduje ograniczenie wzrostu roślin i zaburzenie procesu kwitnienia, natomiast wykształcone kolby są mniejsze, cechują się słabym zaziarnieniem, a ziarniaki charakteryzują się różną wielkością i są osadzone w nieregularnych rzędach.

Przy dolistnej aplikacji

… zaleca się w 2‑3 opryskach 0,2‑0,4 kg B/ha. Ważna jest też ilość aplikowanego roztworu, bowiem nadmiar spływa z powierzchni liści do lejka pomiędzy łodygą a nasadą liścia, co może powodować oparzenia roślin. Pierwszy oprysk należy przeprowadzić w fazie 5‑8 liści, drugi po 10‑14 dniach oraz trzeci łącznie z opryskiem owadobójczym.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl