POLIFOSKA

W ostatnich dniach na plantacjach ziemniaka widoczna jest silna presja stonki ziemniaczanej. Aktywności szkodnika, który masowo składa jaja, sprzyja wyjątkowo ciepła pogoda. Oznacza to konieczność wykonania zabiegu insektycydowego.

Zabieg po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości

Pamiętajmy, że decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu lustracji pola, obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności. Aby ograniczyć występowanie szkodnika należy wykonać oprysk jednym z zalecanych insektycydów zawierający substancje czynne tj. acetamipryd, deltametrynę, cypermetrynę, lambda-cyhalotrynę, chlorantraniliprol, cyjanotraniliprol, tau-fluwalinat, butoksan piperynolu + cypermetryna, spinosad, azadyrachtyna, pyretryny + olej rzepakowy. Preparaty należy zastosować po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który dla stonki wynosi:

- 1‑2 zimujących chrząszczy na 25 roślin;

- 1 złoże jaj na 1 roślinie;

- 15 larw na 1 roślinie.

Przygotowując się do zabiegu, trzeba pamiętać, że stonka uodporniła się na pyretroidy, neonikotynoidy i niektóre związki fosforoorganiczne. Przyczynił się do tego oprócz małej rotacji środków chemicznych używanych do jej zwalczania, także ocieplający się klimat.

Najczęstszym terminem zwalczania stonki ziemniaczanej 

… jest okres, gdy na plantacji większość larw znajduje się w stadiach L2–L3. W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić potrzeba powtórzenia zabiegów zwalczających. Konieczne jest wówczas przemienne stosowanie insektycydów z różnych grup chemicznych, aby zapobiec wystąpieniu odporności stonki na substancje aktywne.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl