POLIFOSKA

Od kilku dni na terenie całego kraju obserwujemy typowo wiosenną aurę. W niektórych rejonach Polski temperatury w ciągu dnia przekraczały 10°C, co zazwyczaj powoduje wzrost aktywności szkodników w uprawach rzepaku.

Najważniejszy monitoring plantacji

Największe zagrożenie dla rzepaku ozimego wiosną stanowią chowacze łodygowe tj. chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny. Prawidłowe prognozowanie pojawienia się i zwalczanie tych szkodników możliwe jest jedynie przy zastosowaniu metody „żółtych naczyń” w odległości nie mniejszej niż 20 m od brzegu pola. Naczynia te umieszcza się na wysokości łanu i w miarę wzrostu roślin należy je podnosić. Musimy pamiętać, aby do naczyń chwytnych dodać płyn zmniejszający napięcie powierzchniowe wody (np. zwykły płyn do mycia naczyń z dodatkiem zimowego płynu do spryskiwaczy), co uniemożliwi ucieczkę szkodnika z pułapki. Bez pomocy naczyń zaobserwowanie nalotu szkodników jest praktycznie niemożliwe. Zabieg zwalczania należy wykonać po stwierdzeniu obecności szkodników w żółtym naczyniu zgodnie z progami szkodliwości.

Tabela 1: Progi ekonomicznej szkodliwości

SzkodnikTermin obserwacjiPróg szkodliwości

Chowacz brukwiaczek

początek marca i koniec marca

10 chrząszczy w żółtym naczyniu ciągu kolejnych 3 dni lub 2‑4 chrząszczy na 25 roślin

Chowacz czterozębny

przełom marca i kwietnia

20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach

Źródło: Wałkowski i in.. 20072008

Efekty żerowania chowaczy

Nalot na plantację rzepaku ozimego chowacza brukwiaczka może nastąpić już w momencie, gdy temperatura wzrośnie do 6°C. Żerowanie larw objawia się zahamowaniem wzrostu roślin, a następnie wyginaniem i pękaniem łodyg. W tym czasie możliwe jest również pojawienie się chowacza czterozębnego, który może zasiedlać rzepak nawet krótko przed kwitnieniem. Larwy żerując w ogonkach liściowych, nerwach głównych i we wnętrzu łodyg, powodują zahamowanie wzrostu, żółknięcie oraz zaginanie lub łamanie się liści i łodyg. Szkodnik ten występuje na plantacji jednocześnie ze słodyszkiem rzepakowym, dlatego też zabieg zwalczania można przeprowadzić jednym insektycydem.

Chowacz brukwiaczek

Nie wiadomo czy obecne warunki atmosferyczne to zapowiedź wczesnej wiosny czy to tylko chwilowe ocieplenie, nie mniej jednak w takiej sytuacji musimy często obserwować nasze plantacje, żeby nie popełnić nieodwracalnych błędów w ochronie naszych upraw.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl