POLIFOSKA

Znaczny wzrost udziału zbóż w strukturze zasiewów (nawet do 80%) powoduje wiele niekorzystnych zmian w środowisku rośliny uprawnej, które w konsekwencji prowadzą do obniżenia poziomu plonowania.Wiedza o reakcji poszczególnych zbóż na uprawę po sobie może pomóc w doborze odpowiednich gatunków do uprawy.

Pszenica ozima

Uprawiana po zbożowych daje przeciętnie o 20% niższy plon niż po innych przedplonach. Szczególnie źle znosi następstwo po sobie. Najlepszymi przedplonami dla pszenicy są strączkowe, rzepak, okopowe i pastewne.

Pszenica jara 

Uprawiana po zbożowych reaguje 15‑20% spadkiem plonu. Najlepiej udaje się po okopowych i strączkowych.

Jęczmień jary

Uprawiany po pszenicy plonuje o ok. 7‑10%, po życie 10‑13%, a bezpośrednio po sobie nawet ponad 15% mniej niż po roślinach nie zbożowych.

Jęczmień ozimy

Uprawiany na glebach dobrych po pszenicy plonuje o ok. 8‑12% niżej niż po roślinach niezbożowych. Najlepiej plonuje po rzepaku, grochu, wczesnych ziemniakach i owsie.

Pszenżyto ozime

Po przedplonach kłosowych plonuje o ok. 8‑13% gorzej niż po strączkowych.

Żyto

Wysiewane po sobie plonuje o ok. 10% niżej, a uprawiane w monokulturze - o ok. 15% mniej w porównaniu do dobrego przedplonu.

Owies

Uprawiany po zbożach plonuje o 5‑7% mniej niż po okopowych. Z roślin zbożowych owies jest najlepszym przedplonem dla innych zbóż. Jednak nie powinien przychodzić na to samo pole, częściej niż co 3‑4 lata, ze względu na namnażanie się mątwika zbożowego.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl