POLIFOSKA

Jedną z ważniejszych ról w tworzeniu wysokiego plon zbóż ozimych odgrywają fosfor i potas. Rośliny dobrze odżywione tymi pierwiastkami są bardziej tolerancyjne na działanie czynników stresowych, takich jak susze, wysoka temperatura i choroby. Biorąc pod uwagę ostatnie lata i różne anomalie pogodowe powinniśmy zwrócić szczególna uwagę na dobre zaopatrzenie roślin w P i K podczas całego okresu wegetacji.

Za nami kolejny sezon wegetacyjny, podczas którego susza objęła swoim zasięgiem większą część Polski. Przed nami nowy sezon i siewy roślin ozimych. Warto więc rozważyć na jaki gatunek zbóż postawić w obliczu coraz częściej występującej suszy glebowej. W minionym sezonie plantatorzy jęczmienia ozimego, którzy stosowali się do zasad poprawnej agrotechniki uzyskali zadowalające plony. Więc może jęczmień?

Od 1 sierpnia ruszył ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb przez wapnowanie, dzięki któremu rolnik może uzyskać dofinansowanie do wapnowania. Jednak każdy kto chciałby skorzystać z programu, przed złożeniem wniosku powinien zbadać odczyn gleby.

Prawidłowo uprawiane rośliny poplonowe są w stanie wytworzyć dużą ilość suchej masy, z której tworzy się próchnica oraz pozostawiają po sobie znaczne ilości składników odżywczych. Uprawiane w optymalnych warunkach pogodowych poplony są doskonałym elementem poprawiającym właściwości gleby, zwłaszcza w przypadku prowadzenia uproszczonych płodozmianów. Na jakie gatunki roślin warto „postawić”?

Przed nami siewy rzepaku ozimego i trudna decyzja do podjęcia, a mianowicie - jaką odmianę wybrać do siewu, aby uzyskać zadowalający plon nasion tej rośliny? 

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl