POLIFOSKA

 Na liściach młodych roślin rzepaku ozimego można już zaobserwować pierwsze objawy występowania suchej zgnilizny kapustnych (Phoma lingam). Presja choroby nie jest jeszcze silna, ale powinniśmy zacząć kontrolować plantacje pod kątem występowania tej groźnej dla rzepaku choroby grzybowej.

Spośród wszystkich mikroskładników w uprawie rzepaku najistotniejszy jest bor. Pierwiastek ten wspomaga i poprawia budowę systemu korzeniowego, warunkuje przezimowanie i tolerancję na okresowe niedobory wody w glebie.

Na polach w południowej części kraju dobrze widoczne są już wschody jęczmienia ozimego. Prawidłowemu rozwojowi młodych roślin sprzyja pogodna ciepła aura. Niestety  sprzyja ona również nalotom niechcianych szkodników na plantację, zwłaszcza mszyc.

Największe znaczenie wśród nawozów naturalnych ma obornik. Jest on cennym źródłem pierwiastków, a także próchnicy, która jest istotna w procesie tworzenia struktury gruzełkowatej gleby oraz magazynowania wody. Regularne nawożenie obornikiem poprawia żyzność gleb, dając podstawy do stabilnych i wysokich plonów. 

Od kilku sezonów na plantacjach rzepaku obserwuje się znaczną aktywność pchełek rzepakowych. W tym roku ciepła i słoneczna pogoda utrzymująca się przez cały wrzesień szczególnie przyczyniła się do wyrządzania szkód w młodych zasiewach rzepaku.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl