POLIFOSKA

W niektórych rejonach kraju pola zostały pokryte śniegiem. Ostatnie ochłodzenie przyszło już po opadach śniegu, co jest bardzo istotne dla zimujących obecnie roślin.

Gryzonie należą do wyjątkowo uciążliwych szkodników, a ich masowe pojawienie się na polu może przyczynić się do znacznych strat w uprawach.

Wsztstkim naszym współpracownikom i Rolnikom - najważniejszym ludziom na ziemi

- życzymy w czasie Świąt chwili zatrzymania, miłej atmosfery przy wigilijnym stole.

Niech Nowy Rok przyniesie obfity plon!

Dobre przygotowanie roślin do zimy zależy w dużym stopniu od jesiennego zahartowania roślin. W jaki sposób przebiega jego proces?

Aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy kukurydzy należy bardzo dokładnie zaplanować jej nawożenie nie tylko azotem i potasem, lecz również fosforem. Znaczenie fosforu jest szczególnie ważne w uprawie kukurydzy na ziarno, ze względu na fakt, iż pierwiastek ten korzystnie wpływa na pełne wykształcenie i równomierne dojrzewanie ziarna.

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl