POLIFOSKA

Zboża jare powinny być wysiewane możliwie jak najwcześniej. Ma to istotne znaczenie dla uzyskania wysokich plonów ziarna, gdyż rośliny jare potrzebują odpowiedniego czasu do rozwoju i wytworzenia zadowalającego plonu.

Z roku na rok kolejne substancje czynne środków ochrony roślin są wycofywane. Dotyczy to nie tylko fungicydów, lecz również herbicydów i insektycydów. Z jakimi substancjami pożegnamy się w 2022 roku?

Najważniejszym czynnikiem decydującym o plonowaniu buraka oraz wysokości plonu cukru z hektara jest zbilansowane nawożenie. Oznacza to, że wszystkie niezbędne składniki pokarmowe muszą znajdować się w glebie w odpowiedniej ilości, czasie i formie w stosunku do zapotrzebowania roślin.

Azot jest pierwiastkiem budującym plon roślin uprawnych, a jego wykorzystanie będzie efektywne tylko wówczas, kiedy zadbamy o odpowiednie pobieranie tego składnika z gleby oraz dalsze przetwarzanie go w roślinie w struktury plonotwórcze i docelowo w przyszły plon.

Kondycja plantacji zbóż ozimych w różnych regionach Polski jest zróżnicowana, przez co producenci rolni muszą podejmować różną strategię nawożenia, zależnie od stopnia rozwoju plantacji, jej kondycji, a także warunków pogodowych. Prawidłowe zaopatrzenie zbóż ozimych w azot dostarczony w drugiej dawce nawozu ma za zadanie ustabilizowania liczby źdźbeł kłosonośnych. Rośliny dobrze odżywione azotem w tym okresie powinny wytworzyć odpowiednią ilość biomasy stanowiącej powierzchnię asymilacyjną oraz zaprogramować prawidłową ilość ziaren w kłosie.

© 2014-2022 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl