POLIFOSKA

Występujące w ostatnim czasie opady deszczu oraz śniegu przyczyniły się do występowania nadmiaru wody w glebie, co z kolei utrudnia znacząco niewykonane wciąż prace polowe, w tym zabiegi odchwaszczania zbóż wysianych w optymalnym terminie. Czy późniejsze wykonanie zabiegu podczas występowania niskich temperatur jesienią będzie wystarczająco skuteczne?

Rzepak ozimy jest rośliną o wysokim potencjale plonotwórczym. Aby osiągnąć możliwie jak najwyższy plon rzepaku, niezależnie od występujących jesienią warunków pogodowych musimy zadbać o jego prawidłowy rozwój oraz dobrze przygotować go do zimowania, aby w tym okresie był jak najbardziej odporny na działanie niekorzystnych czynników zewnętrzynych.

Występujące w ostatnim czasie opady deszczu oraz śniegu przyczyniły się do występowania nadmiaru wody w glebie, co z kolei utrudnia znacząco niewykonane wciąż prace polowe, w tym zabiegi odchwaszczania zbóż wysianych w optymalnym terminie. Czy późniejsze wykonanie zabiegu podczas występowania niskich temperatur jesienią będzie wystarczająco skuteczne?

Nawozy zawierające w składzie azot możemy według przepisów stosować na gruntach ornych maksymalnie do 31 października, jednak w wyjątkowych sytuacjach termin ten możemy wydłużyć, gdyż od tych przepisów są pewne odstępstwa.

Lustrując obecnie plantacje rzepaku ozimego możemy  spotkać się z wieloma symptomami niedoboru składników pokarmowych, w tym również siarki. Biorąc pod uwagę fakt, że wegetacja roślin wciąż trwa, cały czas można jeszcze uzupełnić występujące deficyty składników pokarmowych, tym samym wzmocnić rośliny i jeszcze lepiej przygotować na ewentualne warunki stresowe i zimowanie.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl