POLIFOSKA

W zależności od terminu siewu plantacje kukurydzy obecnie znajdują się w zróżnicowanych fazach rozwojowych, od fazy 4. do fazy 8. liścia. Faza 4‑8 liści jest to także idealny moment na zastosowanie nawożenia dolistnego i dostarczenie jej najważniejszych mikroskładników, czyli cynku i boru.

W zależności od terminu siewu plantacje kukurydzy obecnie znajdują się  w zróżnicowanych fazach rozwojowych, od fazy 4. do fazy 8. liścia. Faza 4‑8 liści jest to także idealny moment na zastosowanie nawożenia dolistnego i dostarczenie jej najważniejszych mikroskładników, czyli cynku i boru.

 Obecnie na wielu plantacjach pszenicy można spotkać żerujące larwy skrzypionki, które należą do najważniejszej grupy szkodników zbóż. Aktywność tego szkodnika spowodowała ciepła pogoda występująca w ostatnich dniach.

Mechaniczne zwalczanie chwastów jest niewystarczające do zachowania pełnej ochrony przed chwastami.

Ziemniak należy do roślin o dużej wrażliwości na zachwaszczenie, a pozostawienie plantacji bez ochrony przed chwastami wiąże się ze stratami w plonie bulw rzędu nawet 70%.

Najwięcej uszkodzeń roślin spowodowanych przez pryszczarka obserwuje się przy brzegu plantacji rzepaku.

Pryszczarek kapustnik to groźny szkodnik rzepaku ozimego wyrządzający duże szkody w uprawie ograniczając tym samym plonowanie roślin. Przy tegorocznym znacznym nasileniu występowania chowacza podobnika, zagrożenie ze strony pryszczarka może być bardzo duże.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl