POLIFOSKA
Wschodzący jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy to gatunek, który ma duży potencjał plonotwórczy - w sprzyjających warunkach pogodowych i przy odpowiedniej agrotechnice może odwdzięczyć się wysokimi plonami. W naszym kraju gatunek ten uprawiany jest głównie na cele paszowe i konsumpcyjne, w węższym zakresie może być surowcem dla przemysłu piwowarskiego.

Pomimo tego, że powierzchnia zasiewów jęczmienia ozimego z roku na rok się powiększa (wg GUS powierzchnia zasiewów tego gatunku w roku 2014 wynosiła 220 tys. ha) nadal bardzo sceptycznie podchodzi się do uprawy tego gatunku.

Łęty ziemniaka

Zbiór ziemniaka jest najtrudniejszym, a także najbardziej pracochłonnym zabiegiem w całej technologii uprawy tej rośliny. Warto więc, na długo przez jej zbiorem zastanowić się jak przygotować plantację, aby nie tylko ograniczyć pracochłonność, ale również zebrać plon wysokiej jakości, bez uszkodzeń mechanicznych, strat i zanieczyszczeń.

Odmiany zbóż na gorsze stanowiska

Zbliża się jesień należy zatem pomyśleć jakie zboża chcemy uprawiać i na jakim polu wysiejemy konkretny gatunek. Najpopularniejszym zbożem jest oczywiście pszenica ozima, która daje największe profity z jej uprawy. Jednak gatunek ten najwyższe plony osiąga na glebach najlepszych i najżyźniejszych. Co zatem zrobić jeżeli dysponujemy gorszymi stanowiskami?

Pole rzepaku ozimego

Wysokie plony rzepaku ozimego można uzyskać tylko pod warunkiem dobrego zaopatrzenia roślin w podstawowe składniki pokarmowe. Prawidłowy stan odżywienia roślin, zwłaszcza fosforem potasem, magnezem i siarką w okresie jesiennym jest jednym z podstawowych czynników odpowiedzialnych zarówno za rozwój roślin, jak i ich przygotowanie do zimy. Słabe zaopatrzenie młodych roślin w potas i fosfor w okresie jesieni i wczesnej wiosny wpływa ujemnie na wielkość plonu nasion rzepaku i oleju rzepakowego. Stąd, tuż przed siewem powinniśmy zadbać o to, aby rzepak już na starcie miał odpowiednią ilość niezbędnych składników, przede wszystkim fosforu i potasu.

Kwalifikowany materiał siewny rzepaku

Wybór odmiany rzepaku ozimego do siewu powinien być dostosowany do warunków klimatyczno-glebowych występujących w danym rejonie naszego kraju, ponieważ makroregiony uprawy tej rośliny odzwierciedlają specyficzne warunki pogodowe i siedliskowe panujące w jej obrębie. Ponadto do siewu powinniśmy przeznaczać wyłącznie nasiona kwalifikowane, dobrze wykształcone i zdrowe, profilaktycznie zaprawione środkami chemicznymi przeciwko sprawcom chorób i szkodnikom.

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl