POLIFOSKA
Poletka Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
03 luty 2016

Przed nami wiosenne siewy zbóż jarych, którym towarzyszyć będzie trudny wybór odpowiedniej odmiany. Na rynku nasiennym dostępnych jest wiele odmian poszczególnych gatunków zbóż, dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze tej właściwej, musimy…

Płytki wysiew nasion
10 luty 2016

Pomimo, iż wiedza na temat agrotechniki zbóż jest dość szeroko upowszechniana, to rolnicy dość często popełniają błędy w tym zakresie. Z czego to wynika?

plantacja rzepaku zdominowana przez samosiewy zbóż
17 luty 2016

Z obserwacji wynika, że w niektórych rejonach kraju rolnicy będą musieli przeorać plantację rzepaku ozimego i przesiać ją innymi roślinami. Głównym powodem likwidacji plantacji są straty mrozowe oraz zbyt niska obsada roślin na m 2 . Jednak…

Mieszanka pszenicy jarej z grochem
29 luty 2016

Mieszanki zbożowo-strączkowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników prowadzących produkcję zwierzęcą, ale mogą być także świetną alternatywą na przełamanie płodozmianów zbożowych.

Groch siewny
09 marzec 2016

Od dawna wiadomym jest, że uprawa roślin strączkowych przynosi wymierne korzyści nie tylko w roku uprawy, ale również w latach następnych. Przede wszystkim pozostawiają bardzo dobre stanowisko dla roślin następczych. Dzięki aktywnej symbiozie z…

Pole gryki z łubinem
12 marzec 2016

Ilość wysiewu nasion na jednostce powierzchni jest jednym z czynników decydującym o plonowaniu roślin. Dlatego każdy rolnik przystępując do siewu powinien znać jakość materiału siewnego, gdyż bez znajomości parametrów nasion nie jest możliwe…

Młode rośliny kukurydzy
23 marzec 2016

Aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy kukurydzy należy stworzyć roślinom warunki do szybkich i wyrównanych wschodów. Rośliny w łanie powinny znajdować się w tej samej fazie rozwojowej, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której…

Ziarno kukurydzy
04 kwiecień 2016

Zbliża się termin siewu kukurydzy i równocześnie termin podjęcia decyzji, jaką odmianę wybrać w tym roku. Niestety nie jest to zadanie łatwe. Podejmując decyzję należy zwrócić uwagę na szereg różnych cech, w tym również na typ ziarna czy kolby…

Burak cukrowy młoda roślina
09 kwiecień 2016

Termin siewu buraków cukrowych uzależniony jest od warunków atmosferycznych, a także wilgotności, temperatury oraz struktury gleby. Gatunek ten należy wysiewać możliwie jak najwcześniej, przy czym należy zachować optymalne warunki dla kiełkowania i…

Kwitnienie soi
13 kwiecień 2016

Soja w naszym kraju zyskuje coraz więcej zwolenników, zwłaszcza, jako przerywnik płodozmianu zbożowego. Mimo, że jej agrotechnika jest dość łatwa i nie powinna stwarzać większych problemów zdarzają się również błędy. Nie wystarczy tylko zasiać i…

Poletka PDO z rzepakiem ozimym
29 lipiec 2016

Przed plantatorem rzepaku ozimego stoi trudny wybór odmiany do siewu. Najistotniejszym kryterium wyboru odmiany do siewu jest jej plenność. Jednak, aby odmiana dobrze zaplonowała duży wpływ mają warunki siedliskowe, glebowe, pogodowe oraz czynniki…

Jęczmień ozimy
22 sierpień 2016

Rozpoczyna się kolejny sezon wegetacyjny. Patrząc na warunki klimatyczne jakie panowały w poprzednich latach dużego znaczenia nabiera wybór odpowiedniej odmiany do siewu. Nie jest to tak proste jakby się mogło zdawać. Jeżeli na tym etapie popełnimy…

Siewka rzepaku ozimego
22 sierpień 2016

Obecnie w niektórych rejonach kraju rozpoczęły się siewy rzepaku ozimego. Terminowo i prawidłowo wykonany siew rzepaku zapewnia optymalne warunki do kiełkowania i wschodów roślin, odpowiedni czas na wzrost, rozwój oraz przezimowanie rzepaku…

18 listopad 2016

Na niektórych plantacjach zbóż ozimych można zauważyć żółte przebarwienia liści. Mogą one mieć bardzo różne przyczyny. Aby poznać powód ich powstania powinniśmy po kolei rozpatrywać i odrzucać możliwe przyczyny ich powstania. Poniżej podaję kilka…

05 lipiec 2017

Przed nami trudny okres żniw, a zaraz po nim prace polowe rozpoczynające przygotowanie pól do zasiewu na nowy sezon wegetacyjny. W wielu gospodarstwach część areału przypadnie pod zasiewy rzepaku ozimego, którego uprawa nie należy do…

25 sierpień 2017

Planując siew żyta ozimego warto odpowiednio wszystko przemyśleć, aby nie przeoczyć kilku kluczowych elementów agrotechniki, ponieważ błędy popełnione w trakcie przygotowania pola oraz w okresie jesieni są często już nie do naprawienia.

06 sierpień 2018

Właściwy dobór odmiany wpływa w największym stopniu na uzyskiwane wyniki produkcyjne, dlatego przed wyborem odmiany rzepaku do siewu warto zaczerpnąć wiedzy i opinii z różnych źródeł…, najlepiej tych sprawdzonych.

13 sierpień 2018

Zbliża się czas zasiewów rzepaku ozimego. Aby rzepak przed zimą dostatecznie wyrósł i rozwinął odpowiednią rozetę liściową, musi być wysiany w optymalnym terminie. Termin ten dla każdego rejonu kraju jest inny, dlatego warto przygotować się do tego…

12 listopad 2018

Każde odstępstwo od optymalnego terminu siewu rośliny uprawnej wiąże się z określonym ryzykiem. Rolnicy wysiewają pszenicę ozimą po późno schodzącym z pola buraku cukrowym nawet w połowie listopada. Decydując się na późny siew pszenicy ozimej…

31 styczeń 2019

Uprawa pszenicy jarej jest dużo mniej popularna niż pszenicy ozimej. Wynika to z faktu, że plonuje niżej niż forma ozima, lecz jest ona zbożem umożliwiającym produkcję ziarna o wysokich parametrach jakościowych. Gatunek ten jest jednak bardzo…

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl