POLIFOSKA
Dżdżownica w glebie
25 czerwiec 2015

Zmiany w rolnictwie polegające między innymi na dużej specjalizacji czy uproszczeniach, a także wywożenie coraz większych plonów, doprowadziły do znacznego deficytu substancji organicznej w glebie. Jednocześnie intensyfikacja produkcji roślinnej,…

Mieszanka gryki z łubinem
13 lipiec 2015

Aby rolnik mógł dostać dopłaty do zazielenienia musi przestrzegać 3 praktyk: utrzymanie różnorodności upraw, trwałych użytków zielonych oraz obszarów proekologicznych. I to właśnie w obszarach proekologicznych swoje miejsce mają międzyplony…

Wschodząca pszenica ozima
24 lipiec 2015

Zapewnienie komfortowych warunków roślinom zbożowym od początku wegetacji, to podstawa budowania plonu i zadawalającej efektywności ekonomicznej, niezależnej od kaprysów pogodowych i rynkowych.

Słoma na polu
04 sierpień 2015

Rolnicy coraz częściej stają przed wyborem czy słomę lepiej zaorać, czy sprzedać firmom zajmującym się jej skupem i brykietowaniem? Słoma praktycznie wszystkich rodzajów zbóż, rzepaku czy nawet gryki może być z powodzeniem użyta jako paliwo…

Pole rzepaku ozimego
19 sierpień 2015

Wysokie plony rzepaku ozimego można uzyskać tylko pod warunkiem dobrego zaopatrzenia roślin w podstawowe składniki pokarmowe. Prawidłowy stan odżywienia roślin, zwłaszcza fosforem potasem, magnezem i siarką w okresie jesiennym jest jednym z…

Próbka gleby
08 sierpień 2015

Obecnie żniwa mają się ku końcowi, warto więc przygotować się do kolejnego sezonu oraz pomyśleć o przedsiewnym nawożeniu naszych upraw. Racjonalne nawożenie umożliwiające uzyskanie wysokich plonów jest możliwe tylko na podstawie określenia…

Objawy niedoboru potasu
02 październik 2015

Potas jest jednym z ważniejszych składników pokarmowych, który decyduje o plonie i jakości uprawianych roślin. Regularne nawożenie tym pierwiastkiem wpływa na powstawanie i stabilność wtórnych minerałów ilastych w glebie, które są dość istotne w…

Przyoranie słomy kukurydzianej
28 październik 2015

Słoma kukurydziana posiada większą wartość nawozową w porównaniu z tradycyjną słomą zbożową czy rzepakową - zawiera więcej azotu, fosforu, potasu, a także magnezu.

Ziarno pszenicy na polu po kukurydzy
06 listopad 2015

Kukurydza, zwłaszcza uprawiana na ziarno, jest gatunkiem, który bardzo późno schodzi z pola. Dlatego decydując się na siew pszenicy po takim przedplonie musimy mieć świadomość, że jej uprawa nie jest prosta i ma swoją specyfikę.

Siewka rzepaku ozimego
13 listopad 2015

Dobre odżywienie rzepaku ozimego mikroskładnikami w okresie jesiennym zapewnia zarówno ich prawidłowy rozwój jak i lepsze przezimowanie. Molibden, jest jednym z kilku pierwiastków występujących w rzepaku w bardzo niewielkich ilościach, lecz…

Niedobory manganu na liściach rzepaku
11 grudzień 2015

Na terenie naszego kraju zasobność gleb w przyswajalny mangan, w porównaniu z innymi mikroskładnikami, nie wygląda źle. Według badań IUNG-PIB występuje tylko około 10% gleb ubogich w ten pierwiastek. Jednak zawartość przyswajalnych form manganu, a…

Zaburzenia funkcji życiowych w kukurydzy
21 grudzień 2015

Zasobność gleb w składniki powinna kształtować się na takim poziomie, aby zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin uprawnych. Dla roślin nie liczy się całkowita zawartość pierwiastków w glebie, tylko ilość, która może być przez nie pobrana. Ta część…

Niedobór boru w rzepaku
28 grudzień 2015

Dostępność pierwiastków w glebie zależy od kilku czynników m.in. odczynu gleby, właściwości danego pierwiastka, cech gatunkowych i fazy rozwoju rośliny, wzajemnego stosunku pierwiastków w glebie, dynamiki fizycznych właściwości gleb w okresie…

Rzepak ozimy zachwaszczony fiołkiem polnym
10 styczeń 2016

Na wielu polach niezwykle utrudnione było w tym roku zwalczanie chwastów w zasiewach rzepaku ozimego. Rolnicy robili co mogli, aby zabieg herbicydowy wykonać jeszcze jesienią wiedząc, że będzie on najskuteczniejszy, jednak stosowane zabiegi tuż po…

Mikroorganizmy glebowe dżdżownice
25 styczeń 2016

W glebie żyją niezliczone ilości organizmów, które nieustannie przemieniają substancje organiczne w postać dostępną dla roślin, ponadto hamują procesy degradacji gleby. Wytwarzają również enzymy i hormony, które są wchłaniane przez rośliny. Warto…

Nawożenie
27 styczeń 2016

Przed nami kolejny sezon wegetacyjny, być może będzie on podobny do ubiegłego. Jak zatem możemy pomóc roślinom uodpornić się na czynniki stresowe, które być może przyniesie im aura?

Płytki wysiew nasion
10 luty 2016

Pomimo, iż wiedza na temat agrotechniki zbóż jest dość szeroko upowszechniana, to rolnicy dość często popełniają błędy w tym zakresie. Z czego to wynika?

Mocznik w BigBagu
14 luty 2016

Azot jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym i z uwagi na łatwość strat z gleby, powinien być zastosowany w takiej ilości oraz formie, która zostanie możliwie szybko pobrana przez rośliny. Terminy nawożenia azotem powinny być…

Pierwsza dawka azotu w pszenicy jarej
15 luty 2016

Mimo, że zboża mają najmniejsze wymagania względem siarki to dużym błędem było by jej pominięcie w procesie nawożenia. Odpowiednie zapatrzenie roślin w siarkę przyczynia się do zwiększenia plonów oraz poprawy ich jakości.

Bulwa ziemniaka
13 marzec 2016

Prawidłowe nawożenie ziemniaka pozwala nie tylko na zwiększenie plonu, lecz także poprawę odporności roślin oraz zdolności przechowalniczych bulw. Efektywne nawożenie ziemniaka wymaga uwzględnienia kilku bardzo ważnych czynników. Należy do nich…

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl