POLIFOSKA
polifoska-5-opakowanie

Zapytaj o produkt

Masz pytania dotyczące nawozu POLIFOSKA® 5?
Nasz ekspert chętnie udzieli odpowiedzi.

Wpisz nazwisko wielką literą (dlaczego?)

Podaj gdzie wysłać odpowiedź

Wprowadź wiadomość bez linków i kodu

Pokaż treść klauzuli informacyjnej
Zgoda jest wymagana

NPK (Mg, S) 5‑15‑30 (+5 +8) ÷ 5‑6,5‑24,9 (+1,2 +3,2)

CE

Opis produktu

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.  Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0‑5,0 mm. Gęstość nasypowa: 0,95‑1,1 kg/dm3. 

5% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)
    5% azotu amonowego

15% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLEKU FOSFORU (P2O5) (= 6,5% P)
    13% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=5,7% P) rozpuszczalnego w wodzie
    15% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=6,5%) rozpuszczalnego
    w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

30% TLENEK POTASU (K2O) (=24,9% K) ROZPUSZCZALENEGO W WODZIE

2% CAŁKOWITEGO TLENKU MAGNEZU (MgO) (=1,2% Mg) ROZPUSZCZALENEGO W WODZIE

8% TRÓJTLENKU SIARKI(SO3) (=3,2% S) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE

Składniki produktu: CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447‑40- 7),CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722‑76‑1), CMC 1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783‑20‑2), CMC 1 – Magnezyt naturalny

Przeznaczenie i stosowanie

POLIFOSKA® 5 to kompleksowy nawóz wieloskładnikowy, szczególnie polecany do zastosowania przedsiewnego. Zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak, kukurydzę, okopowe, na użytki zielone oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Nawóz szczególnie polecany na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 5 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.  

Instrukcja stosowania

Nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu POLIFOSKA®5 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina Poziom plonowania
średni wysoki
Zboża ozime 300‑350 400‑450
Zboża jare 300‑350 400‑450
Rzepak ozimy 300‑350 400‑450
Kukurydza 300‑350 400‑450
Burak cukrowy* 350‑400 450‑500
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 250‑300 300‑400
Rośliny pastewne 200‑250 300‑350
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) 200‑250 300‑350

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe × zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić np. nawozem POLIDAP®, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest równomiernie pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 5 wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Pakowanie i transport

POLIFOSKA® 5 jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1%  lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. POLIFOSKA® 5 nie jest klasyfikowana, tzn. nie jest uważana za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, na przykład RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. 

Stosować odpowiednie rękawice ochronne

Pozostałe nawozy

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl