POLIFOSKA
polifoska-tytan_l

Zapytaj o produkt

Masz pytania dotyczące nawozu POLIFOSKA® TYTAN?
Nasz ekspert chętnie udzieli odpowiedzi.

Wpisz nazwisko wielką literą (dlaczego?)

Podaj gdzie wysłać odpowiedź

Wprowadź wiadomość bez linków i kodu

Pokaż treść klauzuli informacyjnej
Zgoda jest wymagana

NPK (S) 6‑25‑25 (+5) ÷ 6‑10,9‑20,8 (+2)

CE

Opis produktu (oferowany sezonowo)

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.  Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0‑5,0 mm. Gęstość nasypowa: 0,95‑1,05 kg/dm3. 

6% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)
    6% azotu amonowego

25% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLEKU FOSFORU (P2O5) (= 10,9% P)
    22% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=9,6% P) rozpuszczalnego w wodzie
    25% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=10,9%) rozpuszczalnego
    w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

25% TLENEK POTASU (K2O) (=19,9% K) ROZPUSZCZALENEGO W WODZIE

5% TRÓJTLENKU SIARKI(SO3) (=2% S) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE

0,5% ŻELAZA (Fe) CAŁKOWITEGO SIARCZANU2 - (VI)

0,05% CYNKU (Zn) CAŁKOWITEGO TLENKU2

Składniki produktu: CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722‑76‑1), CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447‑40‑7), CMC 1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783‑20‑2)

Przeznaczenie i stosowanie

POLIFOSKA® TYTAN to kompleksowy nawóz wieloskładnikowy szczególnie polecany do zastosowania przedsiewnego, możliwe jest stosowanie wczesną wiosną pogłównie na oziminy. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKA® TYTAN   jest szczególnie polecana do pod zboża. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm.

Instrukcja stosowania

Nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu POLIFOSKA®TYTAN w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina Poziom plonowania
średni wysoki
Zboża ozime 200‑250 300‑350
Zboża jare 200‑250 250‑300
Rzepak ozimy 250‑300 300‑350
Kukurydza 200‑250 250‑350
Burak cukrowy* 250‑300 350‑400
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 150‑200 200‑250
Rośliny pastewne 100‑200 200‑250
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) 100‑200 200‑250

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe × zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić np. nawozem POLIDAP®, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

Przechowywanie i transport

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.

Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P501 Zawartość, pojemnik usuwać do licencjonowanego odbiorcy odpadów.

Pozostałe nawozy

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl