POLIFOSKA

Obecnie na plantacjach zbóż ozimych obserwujemy zmianę zabarwienia liści na kolor żółty. Jaka może być tego przyczyna?

Odpowiednie zaopatrzenie roślin rzepaku w siarkę wpływa na właściwe wykorzystanie innych składników pokarmowych, zwłaszcza plonotwórczego azotu. Siarka jest także pierwiastkiem budulcowym białka, wpływającym w znacznym stopniu na jakość plonu.

W ostatnich latach standardem stało się jesienne dokarmianie dolistne rzepaku ozimego mikroskładnikami. W tym okresie warto dostarczyć roślinom mikroelementy, które odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu odporności rzepaku na mróz i polepszeniu zimotrwałości. W optymalnych warunkach nawozy dolistne podaje się w fazie 4‑8 liści rzepaku, najczęściej w mieszaninie zbiornikowej z fungicydami i insektycydami.

W ostatnich latach standardem stało się jesienne dokarmianie dolistne rzepaku ozimego mikroskładnikami. W tym okresie warto dostarczyć roślinom mikroelementy, które odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu odporności rzepaku na mróz i polepszeniu zimotrwałości. W optymalnych warunkach nawozy dolistne podaje się w fazie 4‑8 liści rzepaku, najczęściej w mieszaninie zbiornikowej z fungicydami i insektycydami.

Niewłaściwa ochrona rzepaku przed samosiewami zbóż i chwastami jednoliściennymi może prowadzić do znacznej utraty plonu, dlatego aby temu zapobiec należy zwalczyć je już wczesną jesienią.

© 2014-2021 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl