POLIFOSKA

Podstawowym warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin ziemniaka jest utrzymanie plantacji wolnej od chwastów. Zachwaszczone pole już od samego początku wegetacji roślin powoduje ograniczenie dostępu światła, wody oraz składników pokarmowych, co dodatkowo stwarza korzystne warunki do rozwoju patogenów.

Po dość trudnym początku nareszcie warunki atmosferyczne poprawiły się na tyle, że na większości plantacjach widoczne są już pierwsze wschody kukurydzy.  W tym okresie zarówno kiełkujące ziarniaki jak i siewki kukurydzy mogą być uszkadzanie przez szkodniki. Walka z nimi jest dość trudna, gdyż większość z nich znajduje się poza zasięgiem wzroku plantatora, czyli w glebie. 

Opadające płatki kwiatowe z kwiatostanów rzepaku są sygnałem do wykonania ostatniego, bardzo ważnego zabiegu fungicydowego w uprawie tej rośliny. Ma on bowiem zapobiec wystąpieniu kilku groźnych chorób, które mogą spowodować straty w plonie o znaczeniu gospodarczym. 

Tak jak w zbożach ozimych największe zagrożenie spośród chwastów jednoliściennych stanowi miotła zbożowa, tak w gatunkach jarych jest nim owies głuchy. Jest groźny z kilku powodów:

- redukuje plon –10 szt./m2 obniża plon pszenicy jarej o 10%, 50 szt./m2 o 30%, a 100 szt./m2 może doprowadzić do całkowitego zagłuszenia rośliny uprawnej,

- zanieczyszcza ziarno, przez co może doprowadzić do dyskwalifikacji całej partii w skupie,

- osypuje się przed zbiorem wzbogacając tym samym glebowy bank nasion chwastów,

- może kiełkować nawet po 10 latach spoczynku i to z głębokości 20 cm.

Pomimo tego, że kwietniowe przymrozki to dość częste zjawisko w naszym kraju to niestety trwały na tyle długo, że nie były obojętne dla większości roślin uprawnych. Taka aura wywołała duży niepokój nie tylko wśród producentów buraka cukrowego, ale również kukurydzy, zwłaszcza tych, którzy zachęceni wysokimi temperaturami w pierwszej połowie kwietnia wysiali swoje odmiany.

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl