POLIFOSKA

krzysztof-jalosinskiSzanowni Państwo,

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. są obecne w polskiej branży chemicznej od 1969 roku. Spółka znajduje się w czołówce firm nawozowych w kraju i jednocześnie pełni funkcję jednego z największych polskich eksporterów. W związku z powyższym, Zakłady odgrywają kluczowe znaczenie w życiu gospodarczym i społecznym regionu.

Polickie przedsiębiorstwo od początku działalności jest świadome swojego wpływu na otoczenie i odpowiedzialności, jaka ciąży na największym pracodawcy w całym województwie. Spółka zatrudnia blisko 2,5 tys. osób, dlatego to pracownicy stali się kluczowym elementem budowania nowej strategii firmy. Na jej podstawie Zakłady wprowadziły nowoczesny system motywacyjny, który zaprocentował zwiększeniem poziomu zaangażowania pracowników w budowanie pozycji firmy i wypełnianie jej misji.

Głównym celem Zakładów jest dostarczenie rolnikom nawozów najwyższej jakości. Aby osiągnąć swój cel, Spółka podjęła się wdrożenia indywidualnej strategii rozwoju oraz przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W wyniku podjętych działań, Zakłady oferują swoim klientom produkty znacznie zwiększające ich plony i zapewniające konkurencyjność na rynku rolnym.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. starają się wspierać region również poza działalnością biznesową. Spółka od lat podejmuje szereg działań charytatywnych, pomagając potrzebującym, wspierając edukację, włączając się aktywnie w rozwój regionalnego biznesu, instytucji kultury oraz sportu, ciesząc się sukcesami swoich podopiecznych.

Zakłady bardzo poważnie traktują w swoich działaniach kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego angażują się w projekty wspierające lokalną społeczność oraz rozwój regionu. 

Zapraszamy Państwa do lektury.

START
1964

W tym roku wszystko się zaczęło. Podjęto decyzję o budowie w okolicach Szczecina kombinatu chemicznego produkującego nawozy.

1967

Przystąpiono do budowy portu barkowego, magazynów i Warsztatów Centralnych.

1969

Oddano pierwszy produkcyjny wydział kombinatu – Wytwórnię Kwasu Siarkowego.

1970

Uruchomiono trzy wytwórnie: kwasu siarkowego, kwasu fosforowego oraz nawozów, produkującą, po raz pierwszy w kraju, nawozy dwuskładnikowe. Oddano do użytku port barkowy.

1971

Uruchomiono Wytwórnię Fluorokrzemianu Sodowego.

1974

W zakładzie produkcji nawozów wyprodukowano pierwszy kompleksowy nawóz trójskładnikowy NPK. Nastąpił rozruch III Wytwórni Kwasu Fosforowego.

1977

Ciągły rozwój i ulepszanie dróg transportu. Przekazano do eksploatacji port barkowy na rzece Gunica o zdolności przeładunkowej 600 tys. ton rocznie.

1980

Rusza jeden z pierwszych obiektów „Police” II. Jest to rozbudowana instalacja wody pitnej.

1984

Rozpoczęto produkcję amoniaku. Uruchomiono II linię produkcyjną amoniaku, tzw. linię „A”.

1986

W trakcie prób technologicznych w wytwórni mocznika otrzymano pierwsze partie nawozu.

1992

Oddano do eksploatacji Wytwórnię Nawozów NPK typu wiosennego o składzie NPK 17-17-17, oddano IV Wytwórnię Kwasu Fosforowego i rozpoczęto produkcję oczyszczonego kwasu fosforowego z apatytów.

1993

„Police” zdobywają Godło Programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Rozpoczęto produkcję nawozów czteroskładnikowych typu NPKMg i opracowano technologię całej serii tego typu nawozów o wspólnej nazwie „POLIMAG”.

2000

17 maja, w przededniu 80. urodzin Jana Pawła II uczestnicy Pielgrzymki Biegowej z Polic do Watykanu wzięli udział w Audiencji Generalnej na Placu Świętego Piotra. Biegacze, przedstawiciele Zakładów Chemicznych „Police” S.A., Urzędu Miasta oraz kół gospodarczych Polic otrzymali błogosławieństwo Ojca Świętego.

2001

Uroczyste wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9002 wdrożonego w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. w tym samym roku „POLICE” zdobywają Godło Programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”.

2003

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. wdrożyły System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Decyzją Jury Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zostały laureatem w kategorii „Firma Przyjazna Środowisku”.

2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje Spółki do publicznego obrotu. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. są obecnie jedyną publiczną spółką w zachodniopomorskim. 80 procent akcji należy do Skarbu Państwa, 20 procent do innych akcjonariuszy.

2007

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zostały laureatem nagrody „Wybitny Polski Eksporter” w kategorii Eksporter Roku w Przemyśle Chemicznym. W tym roku ponownie otrzymujemy tytuł „Filara Polskiej Gospodarki”.

2009

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. decyzją zarządu województwa zachodniopomorskiego zostały wyróżnione złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi na rzecz rozwoju regionu zachodniopomorskiego.

2011

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. weszły do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Produkty i usługi


W ofercie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. znajdują się: nawozy rolnicze, biel tytanowa, chemikalia oraz specjalistyczne usługi.

Nawozy rolnicze

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. znane są przede wszystkim jako producent wieloskładnikowych nawozów mineralnych. W ofercie znajduje się także nawóz azotowy – Mocznik.pl, o bardzo niskiej zawartości biuretu, starannie granulowany i zabezpieczony przed zbrylaniem się. Produkowane w Grupie Azoty Police nawozy wieloskładnikowe spełniają wymagania obowiązujące na świecie, a wytwarzane są w oparciu o licencje technologiczne przodujących światowych firm branży nawozowej.

Chemikalia

„Police” należą do grupy największych producentów chemikaliów, wśród nich wysokiej jakości amoniaku i mocznika, stosowanych na skalę przemysłową. Większość wytwarzanego amoniaku jest wykorzystywana na potrzeby wewnętrzne do produkcji nawozów, lecz dzięki swej lokalizacji Spółka jest największym w Polsce eksporterem tego produktu. Oparta na nowoczesnej instalacji firmy Stamicarbon produkcja mocznika pozwala zachowywać najwyższe normy i reżimy jakościowe, przez co mocznik z Grupy azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. znajduje zastosowanie zarówno do celów technicznych w przemyśle jak i nawozowych.

Biel tytanowa

Biel tytanowa to jedyny produkowany w Polsce pigment dwutlenku tytanu (TiO2). Grupa Azoty Police oferuje go swoim klientom pod handlową marką TYTANPOL®. Głównymi odbiorcami pigmentów TiO2 są producenci farb i lakierów, których końcowe wyroby zaopatrują takie sektory gospodarki, jak budownictwo czy branża samochodowa. Inne ważne gałęzie przemysłu, dla których ten surowiec jest niezbędny, to m.in. sektor tworzyw sztucznych i papierniczy. Dwutlenek tytanu znajduje także zastosowanie w przemyśle ceramicznym, tekstylnym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym.

Usługi

Oprócz produktów świadczymy specjalistyczne usługi: laboratoryjne, portowe – obejmujące przeładunki, cumowanie statków, postoje statków, składowanie towarów, dzierżawę placów składowych i sprzedaż wody pitnej na statki. Ponadto zajmujemy się unieszkodliwianiem opdadów ciekłych oraz szeroko pojętą energetyką – cieplną i elektryczną.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl