POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Obecnie na plantacjach zbóż ozimych obserwujemy zmianę zabarwienia liści na kolor żółty. Jaka może być tego przyczyna?

Odpowiednie zaopatrzenie roślin rzepaku w siarkę wpływa na właściwe wykorzystanie innych składników pokarmowych, zwłaszcza plonotwórczego azotu. Siarka jest także pierwiastkiem budulcowym białka, wpływającym w znacznym stopniu na jakość plonu.

W ostatnich latach standardem stało się jesienne dokarmianie dolistne rzepaku ozimego mikroskładnikami. W tym okresie warto dostarczyć roślinom mikroelementy, które odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu odporności rzepaku na mróz i polepszeniu zimotrwałości. W optymalnych warunkach nawozy dolistne podaje się w fazie 4‑8 liści rzepaku, najczęściej w mieszaninie zbiornikowej z fungicydami i insektycydami.

W ostatnich latach standardem stało się jesienne dokarmianie dolistne rzepaku ozimego mikroskładnikami. W tym okresie warto dostarczyć roślinom mikroelementy, które odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu odporności rzepaku na mróz i polepszeniu zimotrwałości. W optymalnych warunkach nawozy dolistne podaje się w fazie 4‑8 liści rzepaku, najczęściej w mieszaninie zbiornikowej z fungicydami i insektycydami.

Niewłaściwa ochrona rzepaku przed samosiewami zbóż i chwastami jednoliściennymi może prowadzić do znacznej utraty plonu, dlatego aby temu zapobiec należy zwalczyć je już wczesną jesienią.

Pomimo trudności podczas siewu rzepaku ozimego spowodowanych nadmiernymi opadami, w niektórych regionach kraju, na wielu plantacjach widoczne są wschody roślin. Jest to etap, w którym siewki rzepaku intensywnie atakowane są ze strony szkodników. Czas więc wystawić na polach żółte naczynia, aby móc lustrować naloty.

© 2014-2021 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl