POLIFOSKA

Pod koniec stycznia na Opolszczyźnie odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym została zatwierdzona Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa. Ustalenia dotyczyły takich upraw jak zboża jare, soja i ziemniaki.

Występująca w wielu rejonach kraju okrywa śnieżna powoli ustępuje i będzie można zrobić wstępne oględziny oraz ocenę stanu przezimowania rzepaku ozimego. Oznacza to podjęcie trudnej decyzji, czy plantację zaorać czy pozostawić?

Odwilż jaka nastąpiła w ostatnich dniach spowodowała, że na polach pojawiły się rozsiewacze nawozów. Czy rozsiewanie nawozów azotowych przed 1 marca jest zgodne z prawem? 

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać zanim na dobre ruszy wiosenna wegetacja jest ocena stanu przezimowania. Prawidłowo wykonane czynności i obserwacje umożliwią nam określenie stanu roślin po zimie oraz podjęcie odpowiedniej decyzji, co robić i jaką przyjąć strategię, aby plon roślin był wysoki, a straty niewielkie. Przezimowanie roślin możemy określić na dwa sposoby.

Pomimo tego, iż powrzecjnie podkreśla się jak ważnym czynnikiem w całym procesie uprawy jest analiza gleby wciąż zbyt mało rolników decyduje się na jej badanie. Większość z nich zazwyczaj nawozi swoje uprawy według pewnych schematów, które nie uwzględniają zasobności gleby, tylko wymagania pokarmowe roślin. Jednak takie postępowanie jest mało precyzyjne i może skutkować wzrostem kosztów produkcji rolniczej oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Obecnie w Krajowym Rejestrze odmian zarejestrowanych jest 116 odmian buraka cukrowego. Uaktualnienie listy odmian nastąpiło w styczniu 2017 r., po pierwszym posiedzeniu Komisji do spraw rejestracji odmian buraka w kadencji 2017‑2020, w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej. Decyzją komisji do Krajowego Rejestru zostało dodanych 14 nowych odmian buraka cukrowego.

 

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl