POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

W ostatnich dniach na plantacjach ziemniaka widoczna jest silna presja stonki ziemniaczanej. Aktywności szkodnika, który masowo składa jaja, sprzyja wyjątkowo ciepła pogoda. Oznacza to konieczność wykonania zabiegu insektycydowego.

W zależności od terminu siewu plantacje kukurydzy obecnie znajdują się w zróżnicowanych fazach rozwojowych, od fazy 4. do fazy 8. liścia. Faza 4‑8 liści jest to także idealny moment na zastosowanie nawożenia dolistnego i dostarczenie jej najważniejszych mikroskładników, czyli cynku i boru.

W zależności od terminu siewu plantacje kukurydzy obecnie znajdują się  w zróżnicowanych fazach rozwojowych, od fazy 4. do fazy 8. liścia. Faza 4‑8 liści jest to także idealny moment na zastosowanie nawożenia dolistnego i dostarczenie jej najważniejszych mikroskładników, czyli cynku i boru.

Mechaniczne zwalczanie chwastów jest niewystarczające do zachowania pełnej ochrony przed chwastami.

Ziemniak należy do roślin o dużej wrażliwości na zachwaszczenie, a pozostawienie plantacji bez ochrony przed chwastami wiąże się ze stratami w plonie bulw rzędu nawet 70%.

Najwięcej uszkodzeń roślin spowodowanych przez pryszczarka obserwuje się przy brzegu plantacji rzepaku.

Pryszczarek kapustnik to groźny szkodnik rzepaku ozimego wyrządzający duże szkody w uprawie ograniczając tym samym plonowanie roślin. Przy tegorocznym znacznym nasileniu występowania chowacza podobnika, zagrożenie ze strony pryszczarka może być bardzo duże.

Obecnie występującą typowo zimowa aura, której towarzyszą opady śniegu oraz „minusowe” temperatury przyhamowała rozwój chorób na plantacjach ozimin. W najbliższych dniach jednak prognozowane jest ocieplenie, a wraz z nim roztopy okrywy śniegowej, która oprócz ochrony roślin przed ujemnymi temperaturami może przyczynić się również do rozwoju pleśni śniegowej występującej na zbożach.

Po czym stwierdzić występowanie pleśni śniegowej na zbożach ozimych?

Po ustąpieniu okrywy śnieżnej na liściach zbóż widoczny jest białoróżowy nalot składający się z grzybni i zarodników konidialnych. Ponadto, zarówno na liściach jak i źdźbłach widoczne są też sklerocja, przyjmujące postać brązowych grudek. Grzyb infekuje w pierwszej kolejności najstarsze liście i pędy. W miarę postępu choroby liście stają się chlorotyczne, szarobrązowe, pożółkłe lub zamarłe. Przy uszkodzeniu węzła krzewienia rośliny łatwo można wyciągnąć z ziemi, a całe rośliny stopniowo gniją i obumierają.

Walka z patogenem

Występowanie pleśni śniegowej we wszystkich gatunkach zbóż można ograniczać wysiewając w optymalnym terminie dobrze oczyszczony i zaprawiony materiał siewny, zakupiony z rzetelnego źródła. Aby zapobiec występowaniu choroby zaleca się stosowanie zrównoważonego nawożenia przedsiewnego, które obejmuje nie tylko azot, ale także inne makro- i mikroskładniki zawarte w nawozach wieloskładnikowych tj. POLIFOSKA 21, POLIFOSKA START, POLIFOSKA KRZEM. Uszkodzone, osłabione i przerzedzone plantacje po zimie możemy wzmocnić wczesnowiosennym nawożeniem azotowym stosując nawozy tj. POLIFOSKA 21, POLIFOSKA START.  

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl