POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Zaraza ziemniaka jest chorobą ograniczającą powierzchnię asymilacyjną liści, natomiast porażone bulwy źle się przechowują oraz są wtórnie porażone przez bakterie i grzyby, co z kolei powoduje ich gnicie. Czas inkubacji sprawcy choroby przy dużej wilgotności powietrza oraz temperaturze w granicach 16‑24°C jest bardzo krótki i trwa zaledwie 4 dni. Stąd, reakcja ze strony plantatora powinna być szybka, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Jak rozpoznać zarazę?

Przed nami okres z serią upalnych i burzowych dni. Ciepła pogoda, opady deszczu i towarzysząca im zwiększona wilgotność w łanie to także zwiększone ryzyko rozwoju chorób kłosa, tj. septorioza plew, fuzarioza kłosów czy też czerń zbóż. Choroby te mogą przyczynić się do spadku plonowania na poziomie około 5‑10%, a w skrajnych przypadkach wielkość strat może być nawet większa. Ponadto, wyprodukowane przez plantatora ziarno musi spełniać nie tylko parametry jakościowe, ale przede wszystkim musi być zdrowe.

Chwościk buraka to choroba występująca jedynie na buraku, powodowana przez gatunek grzyba Cercospora beticola. Jest to najgroźniejsza choroba buraka cukrowego, występująca każdego roku w różnym nasileniu we wszystkich rejonach jego uprawy, od końca czerwca aż do zbiorów.

Chwościk buraka to choroba występująca jedynie na buraku, powodowana przez gatunek grzyba Cercospora beticola. Jest to najgroźniejsza choroba buraka cukrowego, występująca każdego roku w różnym nasileniu we wszystkich rejonach jego uprawy, od końca czerwca aż do zbiorów.

W ostatnich dniach na plantacjach ziemniaka widoczna jest silna presja stonki ziemniaczanej. Aktywności szkodnika, który masowo składa jaja, sprzyja wyjątkowo ciepła pogoda. Oznacza to konieczność wykonania zabiegu insektycydowego.

W zależności od terminu siewu plantacje kukurydzy obecnie znajdują się w zróżnicowanych fazach rozwojowych, od fazy 4. do fazy 8. liścia. Faza 4‑8 liści jest to także idealny moment na zastosowanie nawożenia dolistnego i dostarczenie jej najważniejszych mikroskładników, czyli cynku i boru.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl