POLIFOSKA

Na szczęście nie powtórzyła się sytuacja z roku poprzedniego i przed nadejściem mrozów w całym kraju sypnęło śniegiem

W zależności od regionu grubość pokrywy śnieżnej wahała się od 3‑4 cm (centrum kraju, Kujawy, Wielkopolska) do nawet 12 cm (wschód Polski). Tam gdzie spadło około 8‑10 cm śniegu rolnicy nie muszą się obawiać o przezimowanie swoich roślin. Taka warstwa śniegu w zupełności wystarczy, aby ochronić jęczmień ozimy przed mrozami sięgającymi do -20°C, rzepak, pszenżyto i pszenicę do - 25°C, a żyto nawet do -35°C.

Tak ja zapowiadali synoptycy nasz kraj nawiedziła fala siarczystych mrozów, lokalnie dochodzących nawet do -30°C. Takie spadki temperatur mogą być bardzo niebezpieczne dla ozimin, zwłaszcza, że ciepły grudzień nie pozwolił roślinom odpowiednio przygotować się na nadejście zimy. By roślina mogła uzyskać odpowiednią zimnotrwałość musi wejść w okres spoczynku w odpowiednim stadium rozwojowym oraz przejść jesienią tak zwane hartowanie.

W dniach 10‑13 stycznia 2017 r. odbędą się się seminaria uprawowe, które organizuje już po raz kolejny redakcja „Top Agrar Polska” wraz z wyłącznym partnerem Grupą Azoty.

W okresie zimy rośliny uprawne narażone są na działanie wielu niesprzyjających czynników powodujących uszkodzenia, a nawet ich wyginięcie. Czego możemy spodziewać się w okresie zimy na polu?

Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, że przy braku obornika w gospodarstwie do nawożenia roślin uprawnych rolnicy wykorzystują odpady lub produkty uboczne z różnych gałęzi przemysłu. Do najczęściej wykorzystywanych należą: wapno (podekarbonizacyjne, posodowe, defekacyjne), zużyta ziemia okrzemkowa, wywar gorzelniany, pofermenty z biogazowni rolniczych czy kompostowane komunalne osady ściekowe. Czy te odpady są bezpiecznym i wartościowy nawozem dla naszych roślin?

Najlepsze warunki przechowania ziemniaków to takie, które pozwolą ograniczyć ubytki naturalne, straty spowodowane gniciem i kiełkowaniem oraz takie, które będą sprzyjać utrzymaniu jakości bulw, aż do momentu ich spożycia.

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl