POLIFOSKA

Obecnie w Krajowym Rejestrze odmian zarejestrowanych jest 116 odmian buraka cukrowego. Uaktualnienie listy odmian nastąpiło w styczniu 2017 r., po pierwszym posiedzeniu Komisji do spraw rejestracji odmian buraka w kadencji 2017‑2020, w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej. Decyzją komisji do Krajowego Rejestru zostało dodanych 14 nowych odmian buraka cukrowego.

 

Pogoda nadal nie odpuszcza oziminom. Po mroźnym styczniu przyszła odwilż, a zaraz po odwilży spadki temperatur poniżej -6°C. Takie skoki temperatur spowodowały, że woda po roztopach, która nie zdążyła wsiąknąć w glebę zamieniła się w lód. Największe zastoiska lodowe występują w zagłębieniach terenu, na ścieżkach technologicznych, koleinach, na stanowiskach z wadliwą strukturą gleby, a także w miejscach zacienionych. Zjawisko to częściej obserwowane jest na plantacjach zbóż ozimych niż rzepaku.

Po okresie silnych mrozów, które w styczniu wystąpiły na terenie całego kraju, rośliny rzepaku będą potrzebowały szybkiej regeneracji, zwłaszcza w rejonach gdzie nie było okrywy śnieżnej lub gdzie była ona niewystarczająca. W tym celu należy tuż na przedwiośniu dostarczyć roślinom nawozy azotowe.

 

W poprzednim sezonie wegetacyjnym omacnica prosowianka wystąpiła w dużym nasileniu zwłaszcza na południu kraju. Obok uproszczeń w agrotechnice i uprawy w monokulturze, jej występowaniu sprzyjały wysokie temperatury oraz ograniczona ilość opadów, które wpłynęły na szybszy rozwój gatunku i intensywność żerowania.

Pomimo tego, iż za oknem nadal trwa zima to dla większości producentów rolnych jest to czas podejmowania decyzji dotyczących wiosennych zabiegów agrotechnicznych. Aby uzyskać satysfakcjonujący plon bardzo ważne jest prawidłowe nawożenie roślin już od wczesnej wiosny. W tym okresie najbardziej pożądanym pierwiastkiem jest azot, a dobre zaopatrzenie roślin w ten składnik od samego startu wegetacji ma decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju roślin. Bardzo ważne jest ustalenie właściwych dawek nawozów azotowych oraz ich racjonalny podział w okresie wegetacji.

Znając zawartość azotu mineralnego Nmin w glebie możemy wprowadzić korektę wiosennej dawki nawozu azotowego. Zastosowanie pierwszej dawki azotu w uprawie rzepaku ozimego ma znaczący wpływ na głębokie ukorzenianie się rośliny, szybki wzrost pędu głównego, zwiększenie się liczby łuszczyn na pędzie głównym i pędach bocznych oraz zwiększenie się masy nasion w łuszczynach.

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl